15.7 C
Amsterdam

Viruswaanzin en godsdienstwaanzin liggen dicht bijeen

Thomas von der Dunk
Thomas von der Dunk
Publicist. Cultuurhistoricus.

Lees meer

De Messias is opgepakt. Althans: iemand die zich voor de Messias uitgaf. Wegens psychologisch geweld en het aftroggelen van geld, zo meldde de Kanttekening. Nee, niet Donald Trump, dat moet nog.

Die laatste suggereerde na zijn wederopstanding uit corona dat hij zich voor de gezondheid van de Amerikanen opgeofferd had door zelf ziek te worden en zodoende nu persoonlijk wist hoe hij het virus moest bestrijden. Omdat een groot deel van zijn aanhang godsdienstig gestoord is, zullen velen het nog voor zoete koek slikken ook. Bij dat heilsplan hoort kennelijk tevens dat Trump zijn halve partijtop heeft aangestoken, zodat het twijfelachtig is of hij in de Senaat straks nog de opvolging van Ginsburg door een katholieke fundamentalist door kan drukken.

De Messias die is opgepakt was een Russische, die op een berg in Siberië in zijn Zonnestad vijfduizend volgelingen om zich heen had geschaard, teneinde zich op de Apocalyps voor te bereiden. Gemaskerde agenten van de veiligheidsdiensten bestormden eind september zijn nederzetting en voerden hem af via een helikopter. Dat is natuurlijk wel een soort van Hemelvaart.

De onzekerheid van de coronapandemie, waarachter de Amerikaanse Messias, gelouterd door zijn Persoonlijk Lijden, nu voor zijn Gelovigen een punt belooft te zetten, had aan het andere uiteinde van de aardbol een enorme toestroom van nieuwe gelovigen veroorzaakt. Die Messias, zoals de meeste Jezus-reïncarnaties inmiddels getooid met lange haren en dito baard, was ditmaal geen corrupte zakenman, maar een voormalig verkeersagent – die pet past ons allemaal.

Voor Waarheidverkondigers is de wetenschap al snel bedreigend nepnieuws

Of de Siberische Messias beloofd had om persoonlijk de coronadraak te verslaan en daartoe, gelijk zijn Amerikaanse evenknie, ook het slikken van bleekmiddel had aanbevolen, vermeldde het Kanttekening-berichtje niet. De heerser over de Zonnestad zal echter vast even weinig met deskundigen ophebben als de heerser over het Witte Huis – althans naar buiten. Voor Waarheidverkondigers is de wetenschap al snel bedreigend nepnieuws. En in de Apocalyps geloven de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ook.

Godsdienst en wetenschap: ze staan snel op gespannen voet met elkaar. Waar blijft de ideologische almacht van religieuze leiders die pretenderen namens God inzicht in dood en leven te hebben, als artsen met een pilletje roet in hun eten kunnen gooien? De pest als welverdiende straf voor zondigheid: daar blijft weinig van over, als niet inkeer en onderwerping, maar een kuur redding biedt.

Religieuze fundamentalisten dichten zichzelf vaak een bepaald soort immuniteit toe. Dat zagen we dit voorjaar in de Iraanse stad Qom, waar de heilige plaatsen veel te lang open bleven om voor redding te bidden en zo juist de pandemie vergrootten. Hetzelfde lijkt nu op te gaan voor de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, de orthodoxe variant van ‘Viruswaanzin’ (ja anti-vaxxers zijn het veelal ook): zingende mensenmassa’s vond men er geen probleem.

Een maximum van dertig personen per dienst: daar staat de Ware Gelovige boven. Want, zoals het Reformatorisch Dagblad in een hoofdredactioneel commentaar opmerkte: ‘Bij dit alles is er één zekerheid die blijft, welke wendingen de politiek besluitvorming ook mag nemen: de Heere regeert.’ Een fatalistische instelling die zich overigens niet automatisch naar andere terreinen des levens vertaalt, want onder vrome lieden bevinden zich vaak gehaaide zakenlui. Ook zonder de theologische legitimatie van bepaalde fundamentalistische moslims dat je ongelovigen gerust mag bedriegen, zijn sommigen hunner zeer vindingrijk in het vinden van financiële mazen in de wet.

Dat geldt niet alleen voor het Vaticaan, waar Franciscus niet als eerste paus de hardnekkige bancaire Augiasstal poogt uit te mesten. We zien het ook in Amerika, waar een kwart van de bevolking de Bijbel letterlijk neemt, maar gezien de vele inhalige televisiedominees met dubieuze praktijken de passages over tollenaars in de tempel snel overslaat.

Hetzelfde geldt voor die over het gehoorzamen van de overheid. Anarchisme is daar niet iets van links, maar van rechts. Het pro-life-sentiment beperkt er zich ook strikt tot het ongeboren leven; eenmaal geboren is het leven, zeker als het zwart is, gezien de populariteit van de doodstraf en met automatische wapens zwaaiende milities, vogelvrij.

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -