18.9 C
Amsterdam

Waar zijn je cijfers, rechts?

Thijl Sunier
Thijl Sunier
Antropoloog. Hoogleraar Islam in Europese Samenlevingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voorzitter van de Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies.

Lees meer

Op 10 december werd in de Marokkaanse stad Marrakesh het Global Compact voor Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), beter bekend als het ‘migratiepact van Marrakesh’ door een groot aantal landen ondertekend. Sommige landen waren tegen of waren niet eens aanwezig in Marrakesh, maar de ondertekenaars waren in elk geval veruit in de meerderheid. Het pact is niet meer dan een verklaring en gaat ervan uit dat migratie een wereldwijd gegeven is dat niet zomaar stopt. Verder staat er dat migranten nu eenmaal van het ene land naar het andere gaan en dat migratie dus een internationale aangelegenheid is die om samenwerking tussen landen vraagt. Maar het belangrijkste kenmerk van het pact is het vrijblijvende karakter ervan. Niets staat er in dat landen die het hebben ondertekend ook maar aan iets bindt. Wetgeving ten aanzien van migratie is en blijft een zaak van nationale politiek. Geen enkele dwang dus, niet juridisch noch politiek. Nergens wordt in de tekst gemorreld aan de nationale soevereiniteit. Alle verwijzing naar wetgeving is verwijzing naar al bestaande documenten. Bijvoorbeeld dat alle mensen, dus ook migranten, mensenrechten hebben, maar nergens wordt beweerd dat mensen het recht hebben te migreren.

Het pact van Marrakesh is dus zoals gezegd niets meer dan een gezamenlijke verklaring, ondertekend door een groot aantal landen, dat er zoiets als migratie bestaat. Maar zelfs dat is al genoeg om extreemrechts in Europa te mobiliseren en op hoge toon hun ongenoegen te laten blijken. In Nederland verspreidde Baudet van Forum voor Democratie nepnieuws door te beweren dat het pact een ‘uitnodiging aan heel Afrika’ is om hierheen te komen. Niemand die van hem eist dit te onderbouwen. Hij roept maar wat en de media registeren dat. Overigens zijn alle partijen in Nederland, met uitzondering van GroenLinks en D66, tegen het pact om precies dezelfde redenen. In België leidt de ondertekening bijna tot de val van het kabinet. Een grimmige demonstratie in Brussel, de ‘mars tegen Marrakesh’, georganiseerd door de extreemrechtse beweging Schild en Vrienden en door Vlaams Belang, liep volledig uit de hand. Ook in andere landen werd geprotesteerd.

Waarom die heftige reactie op zo’n symbolisch en eigenlijk ook nietszeggend document? Geen enkel ander onderwerp is omgeven door zoveel mythes als migratie, vooral als het om cijfers gaat. Maar het aantal mensen dat zich op de wereld verplaatst is de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Het gaat om enkele procenten van de wereldbevolking en dat terwijl migratie aan de oorsprong van de menselijke beschaving ligt. Een minuscuul deel van de bevolking van het Afrikaanse continent woont in een ander land dan hun geboorteland en de meesten daarvan komen Afrika niet eens uit. Het zijn ontnuchterende cijfers waar niemand omheen kan. Niets massa-immigratie, niets ongecontroleerde stroom van ‘vluchtelingen en gelukszoekers’. Wat heeft extreemrechts daartegen in te brengen? Helemaal niets. Rechts heeft geen cijfers, alleen inhoudsloze en loze kletspraat over cultuur in gevaar.

Dan de mythe dat aanslagen en terroristisch geweld voor het grootste deel op het conto moeten worden gezet van migranten. De recente aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg door een man met een Algerijnse achtergrond werd in diverse media op die manier naar buiten gebracht. Maar ook als het om politiek geïnspireerd geweld gaat dan zijn de cijfers ontnuchterend; meer dan tachtig procent van de aanslagen in Europa van de afgelopen tien jaar is gepleegd door ‘Europese’ separatisten en niet door ‘migranten’. Wederom niets dat rechts hiertegen in kan brengen.

En er is natuurlijk het hardnekkige idee dat open grenzen migranten zouden aantrekken. Het zijn profiteurs die op ‘onze welvaart’ afkomen en iedereen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië staat te trappelen om naar ‘het Westen’ te komen. Wat een zelfingenomenheid! Dat migratie altijd, en dus ook nu, juist tot meer welvaart heeft geleid is keer op keer aangetoond in studies. Niets hebben de voorstanders van hermetisch gesloten grenzen daartegen in te brengen. Bovendien is het overgrote deel van de migranten op de wereld helemaal niet geïnteresseerd in het ‘Westen’. Waar zijn je cijfers, rechts?

Dus nationalistische paniekzaaiers, kom met harde gegevens en misschien nog wel belangrijker, namens wie spreken jullie eigenlijk? Waar zijn al die massa’s ‘gewone hardwerkende burgers’ namens wie jullie claimen te spreken? Er is onvrede bij veel mensen over veel zaken, ook over migratie. Onrust over een asielzoekerscentrum moet serieus genomen worden, maar houd die schreeuwers buiten de deur en vertel er ook bij dat heel veel mensen die eerst zorgen hadden later vrijwilligerswerk doen voor asielzoekers en de straat op gaan om tegen de uitzetting van kinderen te protesteren. Daar horen we jullie niet over.

Stop met het profiteren van onvrede. Stop met mensen op een hoop te vegen. Stop met het rondstrooien van nepnieuws en kom nu eens met harde feiten over migratie.

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berichtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!
- Advertentie -