14.3 C
Amsterdam

Groep christenen bidt tijdens corona-persconferentie tegen ‘duivels’ beleid

Lees meer

Een deel van de Nederlandse christenen roept elkaar op om vanavond massaal te bidden tijdens de corona-persconferentie van het kabinet. Deze christenen hekelen de coronamaatregelen van de overheid, die een ‘opgedrongen tweedeling’ zouden behelzen en ‘Gods agenda’ zouden tegenwerken. Sommigen zien hun gebed als een geestelijke strijd tegen een onrechtvaardig of zelfs ‘demonisch’ beleid.

Gisteren lekte uit dat het kabinet de mondkapjesplicht in openbare ruimtes, in winkels en bij ‘contactberoepen’ weer wil invoeren. Ook wil het kabinet de coronapas uitbreiden naar zwembaden, sportscholen, musea, pretparken en het hoger onderwijs.

De ChristenUnie en SGP zijn tegen de pas. Een deel van de ongevaccineerden bestaat uit christenen die zich om religieuze redenen niet willen prikken. Eerder kwamen enkele christelijke kerken in het nieuws omdat ze zich niet hielden aan de toen geldende bezoekersbeperkingen.

Waarschijnlijk zullen de demissionaire ministers Mark Rutte en Hugo de Jonge bovenstaande maatregelen bekendmaken tijdens de aangekondigde corona-persconferentie, vanavond vanaf zeven uur.

Sommige Nederlandse christenen verspreiden nu via Facebook, Twitter en WhatsApp een oproep aan elkaar om vanaf zeven uur massaal in gebed te gaan. De oproep luidt:

‘Inmiddels beginnen de meeste mensen wel in te zien dat het echt niet Gods agenda is die uitgerold wordt in alle maatregelen. Deze kenmerken zich vooral door halve waarheden, stigmatisering en opgedrongen tweedeling.

‘Vooral ontmoeten we hierin een geest die tegengesteld is aan hoe onze God, de Schepper van hemel en aarde, Zich laat kennen in Zijn Woord. Hij heeft Zijn scheppingsorde gebaseerd op de vrije keus van de mens, op eerlijkheid en rechtvaardigheid en op vrede en harmonie.

‘Daarom stellen we voor om gedurende de persconferentie NIET HET AANGEZICHT VAN ONZE REGERING te zoeken, MAAR HET AANGEZICHT VAN ONZE GOD. Laten we in zoveel mogelijk huizen in ons land van 19:00uur tot 20:00uur (…) God zoeken en Hém eren als Koning over dit land!’

Op social media wordt de gebedsactie door honderden fanatieke christenen omarmd. Een Facebookgebruiker waarschuwt:

‘Wees waakzaam. (…) Er zit een hele demonische wereld achter’, schrijft ze. ‘Aanvallen zullen volgen in je privéleven omdat je tegen een enorm bolwerk strijd in het geestelijke. (…) Ga in de autoriteit staan die je in Jezus Christus hebt. Want aanvallen/pijlen zullen volgen als je op de frontline gaat staan die je misschien nu niet overziet.’ Het bericht krijgt ruim tweehonderd likes.

Iemand anders schrijft op Facebook: ‘Het is goed om te beseffen hoe het kwaad te werk gaat. En wat je tegen kan doen. Jezus geeft ook adviezen. Ook Paulus schrijft erover. (…) de Goddelijke wapenrusting die hebben we zeker nodig. En weet ook dat we niet alleen zijn. Want wij geloven in Iemand die sterker is dan die in de wereld is. Dat is Jezus Christus.’

Weer iemand anders beaamt: ‘Er is meer kracht in 1 druppel bloed van Jezus dan in de macht van Satan en zijn Demonen. Het bloed van het Lam heeft satan overwonnen en satan weet dat hij verslagen is, alleen zijn hulpjes hebben t niet door – en zo probeert satan nog velen mee te trekken in zijn ondergang.’

Gebedsacties zijn vooral in trek bij evangelische christenen. Eerder dit jaar organiseerde de evangelische organisatie Frontiers een gebedsactie voor moslims tijdens de ramadan. De organisatie hoopte dat moslims dankzij deze gebedsactie tot inkeer zouden komen en de weg naar Jezus zouden vinden. Het is onbekend hoeveel bekeerlingen de actie precies heeft opgeleverd.

- Advertentie -