23.5 C
Amsterdam

‘CIDI knoeit met cijfers over antisemitisme’

Lees meer

CIDI: Meer antisemitische incidenten dan ooit in Nederland’, zo kopten de kranten onlangs. Maar bij die bewering van het CIDI worden nu vraagtekens gezet.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) berichtte dat er nog nooit zoveel antisemitische voorvallen zijn gemeld als in 2019. Er werden 182 gevallen van discriminatie geregistreerd. Onderzoeksjournalist Sam Gerrits vindt dit vreemd, omdat het CIDI in 2002 maar liefst 359 incidenten registreerde.

Gerrits spreekt van ‘moedwillige desinformatie’, omdat het CIDI claimt dat het aantal antisemitische incidenten in dertig jaar niet zo hoog is geweest.

Het CIDI interpreteert de cijfers toch anders. ‘Rond de jaren 2001 – 2004 werden e-mails – toen de grootste bron van incidenten – als aparte incidenten geteld, ook als ze van dezelfde melder afkomstig waren. Om een vertekend beeld te voorkomen is daarvan later afgeweken.’ In 2002 ging het om 110 e-mails.

Volgens datajournalist Stephan Okhuijsen klopt de bewering van CIDI dan nog steeds niet: zelfs als die 110 e-mails als één email worden geteld, dan zijn er in 2002 in 248 antisemitische incidenten geweest in plaats van 359. Dat zijn er nog steeds meer dan de 182 incidenten van 2019.

Gerrits vindt dat het CIDI zijn bericht moet rectificeren. ‘Door deze onduidelijke cijfers geeft u iedereen die een excuus zoekt voor het weglachen van antisemitisme een schot voor open doel.’

- Advertentie -