17.1 C
Amsterdam

Deense staatscommissie bepleit hoefddoekverbod op basisscholen

Lees meer

Een door de Deense regering benoemde commissie vindt dat er een verbod moet komen op het dragen van de hijab voor jonge meisjes op scholen.

Volgens de commissie laat een hoofddoek een verschil zien tussen moslimmeisjes en andere meisjes, waarbij de kinderen worden verdeeld in ‘wij’ en ‘zij’.

‘Als je een klein meisje bent en naar de basisschool gaat, zou je kind moeten kunnen zijn’, aldus de sociaaldemocratische burgemeester Christina Krzyrosiak Hansen, hoofd van de commissie.

Hansen gelooft niet dat meisjes op de lagere school zelf kiezen voor de hijab. ‘Er kan niemand zijn die gelooft dat een achtjarig meisje dit zichzelf aandoet’, zegt ze.

Een hijabverbod is volgens Hansen niet in strijd met de godsdienstvrijheid.

De regering en het parlement van Denemarken zijn niet verplicht om de aanbevelingen van de commissie op te volgen.

De minister van Immigratie en Integratie weigerde commentaar te geven op het standpunt van de commissie, toen de Deense radio hierom vroeg.

Sommige experts wijzen op mogelijke nadelen van het advies van de commissie. Zij vinden een verbod wel degelijk een schending van de godsdienstvrijheid. Ook zouden moslimmeisjes thuis in een lastig parket worden geduwd.

Tevens wijzen ze op studie uit Frankrijk, waar zo’n hijabverbod voor jonge scholieren al bijna twintig jaar geldt. Zo’n vijf procent van de hijabdragende meisjes ging vlak na de invoering van dat verbod helemaal niet meer naar school.

- Advertentie -