28 C
Amsterdam

Delft, Gouda en Zoetermeer gingen jaren door met illegaal onderzoek naar extremisme

Lees meer

De Zuid-Hollandse gemeenten Delft, Gouda en Zoetermeer zijn jarenlang doorgegaan met een illegaal onderzoek naar extremisme, aldus Omroep West. In de jaren 2017-2021 verzamelden de drie gemeenten veel informatie over verschillende bewoners, met het gevaar dat die onterecht als ‘terrorist’ of ‘geradicaliseerde burger’ konden worden gelabeld.

Gemeenten probeerden mogelijk radicaliserende netwerken in kaart te brengen. Ze wilden weten wat de nationaliteit van mensen was, met wie zij omgaan, in welke gemeenschap zij wonen, wie de kinderen zijn, naar welke moskeeën zij gaan enzovoort. Deze informatiewinning leidde ook tot problemen voor de mensen die gemonitord werden. Uit onderzoeken van Follow The Money, Argos en de Volkskrant bleek dat sommige mensen ten onrechte het label ‘terrorist’ of ‘geradicaliseerd’ opgeplakt hadden gekregen en daarom werden opgepakt in het buitenland en teruggestuurd.

Delft, Gouda en Zoetermeer wisten in 2019 al dat hun onderzoek illegaal was. Adviesbureau Considerati concludeerde dat er een risico was dat mensen er mensen op de lijst zouden komen die onterecht een stempel hadden gekregen. Ook zou, aldus het onderzoeksbureau, onzorgvuldig omgaan met gevonden informatie tot discriminatie kunnen leiden, aldus de documenten die door Omroep West bestudeerd zijn. Toch bleef de gemeenten met het onderzoek doorgaan, tot 2021.  Volgens Willem Bantema, lector Bestuur in een Digitale Samenleving aan NHL Stenden Hogeschool en de Thorbecke Academie, kan dit leiden tot meer wantrouwen tegenover de overheid, vertelt hij aan Omroep West.

- Advertentie -