14.2 C
Amsterdam

Vrije Universiteit schrapt christelijke teksten vanwege diversiteit

Lees meer

Vanaf 1 januari worden op de Vrije Universiteit niet langer expliciet christelijke teksten uitgesproken tijdens academische plechtigheden. Algemene teksten zouden meer recht doen aan diverse populatie van de Amsterdamse instelling. Het besluit leidt tot enige ophef op Twitter.

Hoewel de teksten niet langer expliciet christelijk zijn, leggen ze nog steeds de nadruk op het belang van levensbeschouwelijke waarden. Rector magnificus Jeroen Geurts: ‘Met de nieuwe formulering wordt in breed toegankelijke woorden uitdrukking gegeven aan de kernwaarden van de VU.’

Op Twitter leidde het besluit tot enige ophef. ‘Ze kunnen die toko net zo goed opheffen, een VU die niet christelijk meer mag zijn, waar slaat het op?’, schrijft filosoof Sjoerd van Hoorn verontwaardigd.

Student Daniel van Holten, lid van de ChristenUnie, is ook kritisch. Hij betreurt het dat de VU niet meer expliciet zegt zich te laten leiden door het Evangelie (de christelijke boodschap, red.).

Dico Baars, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Vijfheerenlanden, vindt het besluit van de VU daarentegen begrijpelijk, twittert hij. ‘Een instituut gelooft niet, een gemeenschap wel. En de universitaire VU-gemeenschap is nogal veranderd door de tijd.’

De Vrije Universiteit werd in 1880 opgericht door de gereformeerde theoloog Abraham Kuyper. De VU was de hoeksteen van de protestants-christelijke zuil Vanaf de jaren zestig werd de VU steeds seculierder. De universiteit werd daarna ook populair onder moslimstudenten, die de levensbeschouwelijke VU prefereerden boven de Universiteit van Amsterdam.

- Advertentie -