6.8 C
Amsterdam

Eerste Kamer behandelt wet over arbeidsdiscriminatie

Lees meer

Vanavond zal de Eerste Kamer zich buigen over de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Doel van deze wet is om het toezicht op werving en selectie van werknemers te versterken, zodat de discriminatie op de arbeidsmarkt effectiever wordt bestreden.

Gelijke kansen zijn niet vanzelfsprekend. Met name ouderen en Nederlanders met een migratieachtergrond worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil dit beter bestrijden door het toezicht te verscherpen. Hiervoor moet de Arbowet worden gewijzigd.

Het voorstel geeft, zo schrijft de website van de Eerste Kamer, ‘de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) toezichthoudende bevoegdheden op de aanwezigheid en toepassing van een werkwijze voor werving en selectie van werknemers en intermediairs waarmee gelijke kansen op werk worden gecreëerd’. Ook krijgt de Inspectie SZW het sanctiewapen in handen, zodat bedrijven en intermediairs die in gebreke blijven kunnen worden aangepakt. Ten slotte komt er een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan degene die arbeidsbemiddeling verricht of arbeidskrachten ter beschikking stelt.

- Advertentie -