5.9 C
Amsterdam

EHRM: België mag onverdoofd slachten verbieden

Lees meer

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) ziet het Belgische verbod op onverdoofd kosjer en halal slachten niet in strijd met ‘de godsdienstvrijheid’. Maatregelen die het welzijn van dieren vooropstellen zijn niet ‘discriminerend’ jegens minderheden. Zo meldt de Turkse nieuwszender NTV.

De zaak, die al sinds het Belgische verbod in 2019 loopt, is aangespannen door islamitische en Joodse organisaties in België die vinden dat hun rechten worden geschonden. Ze verklaren tegen de uitspraak in beroep te gaan.

België stelde (in Vlaanderen en Wallonië, niet in Brussel) het verbod op onverdoofd slachten in 2019 in. Islamitische en Joodse organisaties spanden toen meteen een zaak aan. In 2021 oordeelde het Constitutionele Hof van België dat het verbod niet ongrondwettelijk is. Daarop zochten de belanghebbenden hun gelijk bij het Europees Hof.

De Europese rechters ging daar in een unaniem oordeel niet in mee. Het verbod is volgens het Europees Hof van ‘groot belang voor het welzijn van dieren’ en stelt dat ‘de maatschappij steeds meer belang hecht aan de pijn die dieren bij de slacht ondervinden’.

Sinds het verbod mogen dieren in België niet onverdoofd geslacht worden. Alleen in Brussel (dat een apart tweetalig gewest is) is dat nog mogelijk.

Mocht het verbod ook na het beroep gehandhaafd blijven, dan gaat van dit besluit een precedentwerking uit voor de 47 landen in de Europese Raad, waaronder islamitische landen zoals Turkije en Azerbeidzjan.

- Advertentie -