10.1 C
Amsterdam

EU-hof: ‘Bosnië is verworden tot een etnostaat’

Lees meer

‘Het Bosnische politieke systeem, dat in 1995 is opgezet na de oorlog, verscherpt de etnische tegenstellingen en is ondermijnend voor de democratie in het land.’ Zo oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR).

Dit oordeel valt in een zaak die tegen Bosnië is aangespannen door de politicoloog Slaven Kovacevic (geboren in Sarajevo). Dit schrijft Associated Press.

Mensen, zoals Kovacevic, die weigeren zich te associëren met één van de drie grote dominante etnische groepen (islamitische Bosniaks, orthodoxe Serven en katholieke Kroaten) vallen vanwege de machtsverhoudingen buiten de boot in het politieke systeem en hebben geen noemenswaardige politieke vertegenwoordiging.

Het Hof heeft Bosnië vaker op de vingers getikt over het politieke systeem, dat veel minder discriminerend moet worden gemaakt. Het feit dat dit tot op heden niet is gelukt, vormt de grootste struikelbok in de toetreding tot de Europese Unie.

ECHR spreekt in het oordeel ronduit van een ‘etnocratie’ over Bosnië, waarbij etniciteit en niet burgerschap bepalend is voor de verdeling van macht. ‘De drie grote groepen controleren de staatsinstituties om hun eigen belangen te behartigen’. Dit terwijl de maatschappelijke posities van andere minderheden (Roma, Albanezen, Montenegrijnen, Oekraïners, Duitsers en Joden) of mensen die etnisch nationalisme weigeren, te vergelijken is met een tweederangsburgerschap, aldus het Hof.

- Advertentie -