20.5 C
Amsterdam

Kabinet verwerpt conclusie Amnesty: wil niet spreken over ‘apartheid’ Israël

Lees meer

Het kabinet gaat niet mee met de conclusie van Amnesty International dat er sprake is van apartheid in Israël of de door Israël bezette gebieden. Dat laat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vandaag weten in een Kamerbrief. BIJ1 had Kamervragen gesteld over een Amnesty-rapport dat eerder dit jaar concludeerde dat Israël een apartheidsstaat is.

Het Amnesty-rapport zegt dat Israël Palestijnse burgers, zowel in Israël zelf als in de bezette Palestijnse gebieden en in Gaza, oplegt aan een systeem ‘van onderdrukking en overheersing (…), overal waar het de controle uitoefent over hun rechten’ en hen zelfs behandelen als een ‘inferieur raciale groep’.

Het kabinet antwoordt, in lijn met eerdere uitingen, zich zorgen te maken over de
schendingen van internationaal recht in de door Israël bezette Palestijnse gebieden en de situatie van Arabische burgers in Israël. Het weigert echter de term ‘apartheid’ in de mond te nemen.

‘Apartheid is een specifieke juridische term en een ernstig internationaal misdrijf, en het is aan een rechter om te oordelen of hiervan sprake is’, schrijft minister Hoekstra.

Het kabinet plaatst ook kanttekeningen bij het rapport zelf. Dat stelt dat Israël ‘apartheid’ oplegt in alle gebieden waar Israël effectief gezag uitoefent, maar Hoekstra werpt tegen dat ‘de feitelijke en juridische situaties in die gebieden van elkaar verschillen’.

Tevens is het kabinet ‘met Duitsland en het VK van mening dat een dergelijke
kwalificatie niet bijdraagt aan de oplossing van het conflict en het bereiken van een twee-statenoplossing’.

- Advertentie -