28 C
Amsterdam

Klagen over de BBB kost 50 euro

Lees meer

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft een nieuwe klachtenregeling. Het indienen van een klacht kost 50 euro, voor de ‘behandelingskosten’.

Volgens BBB-kenner Chris Aalberts laat de klachtenregeling mooi zien ‘hoe de BBB als partij – of zeg maar gewoon als vriendenkliek – functioneert’. De partij kent allesbehalve een gezonde interne partijdemocratie.

Hij vervolgt: ‘De BBB is een gesubsidieerde politieke partij met een ruim budget en geld voor van alles en nog wat, maar niet voor een goede klachtenafhandeling. Klagers krijgen het geld pas terug als hun klacht ontvankelijk wordt verklaard.’

Veel klachten zijn bij voorbaat niet ontvankelijk. Dat zijn klachten over ‘het gevoerde beleid door bestuur of fractie’. Ook klachten over het ‘voltallige bestuur of fractie’ zijn niet ontvankelijk.

‘Hier maakt het bestuur van BBB zichzelf dus grotendeels onaantastbaar voor kritiek’, concludeert Aalberts. ‘Het is niet duidelijk wat ‘beleid’ is en dat kan daarmee betrekking hebben op heel veel handelingen van een of meerdere bestuursleden. Als dat nog niet genoeg is, zijn klachten ook niet ontvankelijk als deze ‘als zodanig door de klachtencommissie [zijn] aangemerkt, waarbij de klachtencommissie haar beslissing dienaangaande motiveert.’ Zo’n passage kan iedere klacht niet ontvankelijk maken.’

Chris Aalberts is een deskundige op het gebied van nieuwe politieke partijen. Hij publiceerde eind 2021 een boek over het disfunctioneren van Forum voor Democratie. Hij houdt zich nu vooral bezig met de BBB en de progressieve pan-Europese partij Volt.

- Advertentie -