20.5 C
Amsterdam

Leden GroenLinks-PvdA stemmen Israëlkritische amendementen weg

Lees meer

Leden van GroenLinks en PvdA hebben twee Israëlkritische amendementen weggestemd tijdens de digitale stemronde. Beide voorstellen worden daarom niet behandeld op het GroenLinks-PvdA-congres komende zaterdag in Rotterdam.

De programmacommissie van GroenLinks-PvdA heeft enkele weken geleden een conceptverkiezingsprogramma opgesteld. Als leden kritiek hebben op een bepaalde passage, of een bepaalde passage willen aanvullen, kunnen ze daarvoor amendementen indienen.

PvdA-lid Edwin van ’t Pad en de Wageningse GroenLinks-groep Werkgroep48 hebben daarop kritische amendementen over Israël ingediend. De twee meest vergaande amendementen zijn nu tijdens de digitale stemronde verworpen.

Het gaat om het amendement 1235, ‘Israël-Palestina’, waarin de Israëlische apartheid wordt benoemd en de tweestatenoplossing wordt geschrapt, en amendement 2441 ‘Israël–Palestina’, waarin het gebruik van de omstreden IHRA-definitie, die volgens critici Israëlkritiek vereenzelvigt met antisemitisme, wordt afgewezen.

Het partijbestuur had deze twee amendementen van een negatief stemadvies voorzien. Tijdens de digitale stemming kregen ze onvoldoende stemmen. Ze worden daarom op het partijcongres van aankomende zaterdag ook niet meer besproken.

Twee amendementen, die minder ver gingen, haalden het wel. Het gaat om amendement 2423, ‘Mensenrechten in Palestina tellen ook; apartheid en annexatie moeten gestopt worden’, en amendement 2508, ‘Israël en – Palestina’. Deze twee amendementen kregen een positief stemadvies van het bestuur en ruim voldoende stemmen tijdens de digitale stemronde. Om die reden zijn beide  amendementen nu hamerstukken geworden. Mocht een partijlid zaterdag echter van mening zijn dat hier toch over gestemd moet worden, dan kan hij hierover stemming aanvragen op het congres.

Amendement 2423 is enigszins misleidend. In de titel van het amendement en in de toelichting wordt apartheid benoemd, maar in de voorgestelde tekst gebeurt dat niet. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA noemt de Israëlische bezetting en onderdrukking van Palestina dus nog steeds geen apartheid.

 

De amendementen die het niet gehaald hebben

Amendement 1235, over paragraaf: 6.2.10 van het verkiezingsprogramma. Tussen aanhalingstekens is wat amendement 1235 wilde schrappen, cursief is wat amendement 1235 wilde toevoegen:

In het Israëlisch-Palestijnse conflict streven we naar een rechtvaardige [tweestaten] oplossing op basis van het internationaal recht en VN-resoluties. We erkennen dat er sprake is van apartheid, annexatie en voortdurende schending van mensenrechten met name van de Palestijnse bevolking. Alle vormen van geweld veroordelen we: ze brengen in dit asymmetrisch conflict de oplossing niet dichterbij. We verzetten ons tegen de bouw van Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied en tegen de economische belemmeringen die de Palestijnen hard raken en duurzame vrede in de weg staan. Nederland bepleit dat de visumvrijstelling voor het Schengengebied wordt opgeschort voor kolonisten uit de nederzettingen. Nederland erkent Palestina als staat en dringt er bij het Palestijns leiderschap op aan om vrije verkiezingen te organiseren. Nederland komt ook actief op voor de rechtsstaat en democratie in Israël. We staan niet toe dat producten die geproduceerd worden in de bezette gebieden het label ‘made in Israël’ krijgen.

Amendement 2441, over dezelfde paragraaf. Cursief is wat dit amendement wilde toevoegen:

In het Israëlisch-Palestijnse conflict streven we naar een rechtvaardige tweestatenoplossing op basis van het internationaal recht en VN-resoluties. Alle vormen van geweld veroordelen we: ze brengen in dit asymmetrisch conflict de oplossing niet dichterbij. We verzetten ons tegen de bouw van Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied en tegen de economische belemmeringen die de Palestijnen hard raken en duurzame vrede in de weg staan. Nederland bepleit dat de visumvrijstelling voor het Schengengebied wordt opgeschort voor kolonisten uit de nederzettingen. Nederland erkent Palestina als staat en dringt er bij het Palestijns leiderschap op aan om vrije verkiezingen te organiseren. Nederland komt ook actief op voor de rechtsstaat en democratie in Israël. We staan niet toe dat producten die geproduceerd worden in de bezette gebieden het label ‘made in Israël’ krijgen. We verzetten ons tegen de IHRA-definitie die kritiek op Israel vereenzelvigt met antisemitisme.

 

De amendementen die het wél gehaald hebben

Aan het verkiezingsprogramma worden nu twee teksten (cursief) over Israël en Palestina toegevoegd:

Amendement 2423, over wederom paragraaf: 6.2.10 van het verkiezingsprogramma:

In het Israëlisch-Palestijnse conflict streven we naar een rechtvaardige tweestatenoplossing. Alle vormen van geweld – ook het disproportionele staatsgeweld – veroordelen we: ze brengen in dit asymmetrisch conflict de oplossing niet dichterbij. We verzetten ons tegen de bouw van illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied en tegen de economische belemmeringen die de Palestijnen hard raken en duurzame vrede in de weg staan.

Dit doen we door de relatie met Israël afhankelijk te maken van respect voor internationaal recht, zoals de EU-Israël associatieovereenkomst voorschrijft. Nederland bepleit dat de visumvrijstelling voor het Schengengebied wordt opgeschort voor kolonisten uit de nederzettingen. We staan niet toe dat producten die geproduceerd worden door kolonisten in de bezette gebieden hier verhandeld worden en bepleiten een verbod op economische relaties met illegale nederzettingen. Nederland levert een actieve bijdrage bij de VN en aan het Internationaal Gerechtshof in de lopende zaak aangaande de legaliteit van de bezetting. Bij het niet-naleven van VN resoluties en het verder schenden van mensenrechten, neemt Nederland de nodige maatregelen zoals het opschorten van de EU-Israël associatieovereenkomst en het stopzetten van militaire samenwerking. Nederland roept de Israëlische regering op om een einde te maken aan de militaire detentie van kinderen. Waar de Internationale Gemeenschap nog steeds pleit voor een onafhankelijke Palestijnse Staat, laat diezelfde gemeenschap nog steeds toe dat deze steeds meer onmogelijk wordt gemaakt door de Israelische nederzettingenpolitiek. Nederland komt ook actief op voor de rechtsstaat en democratisch bestel in Israël en de Palestijnse Gebieden, waarbij gelijke rechten van alle bevolkingsgroepen worden gewaarborgd. Nederland dringt er bij het Israelische en Palestijnse leiderschap op aan om vrije verkiezingen te organiseren waarbij deze gelijke rechten worden gewaarborgd.

Amendement 2508, over opnieuw dezelfde paragraaf:

In het Israëlisch-Palestijnse conflict streven we naar een rechtvaardige tweestatenoplossing. Alle vormen van geweld veroordelen we: ze brengen in dit asymmetrisch conflict de oplossing niet dichterbij. We verzetten ons tegen de bouw van Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied en tegen de economische belemmeringen die de Palestijnen hard raken en duurzame vrede in de weg staan. Nederland roept de Israëlische regering op om een einde te maken aan de militaire detentie van kinderen. Nederland bepleit dat de visumvrijstelling voor het Schengengebied wordt opgeschort voor kolonisten uit de nederzettingen. Nederland erkent Palestina als staat en dringt er bij het Palestijns leiderschap op aan om vrije verkiezingen te organiseren. Nederland komt ook actief op voor de rechtsstaat en democratie in Israël. We staan niet toe dat producten die geproduceerd worden in de bezette gebieden het label ‘made in Israël’ krijgen.

- Advertentie -