7.6 C
Amsterdam

Rechter: “From the river to the sea Palestine will be free” niet strafbaar

Lees meer

De leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ is niet strafbaar. Het gerechtshof Amsterdam zal daarom niet overgaan tot vervolging van een activist die in 2021 tijdens een demonstratie deze woorden gebruikte.

Activist Frank van der Linde deelt de uitspraak, gedaan op 15 augustus, op Twitter. ‘From the river to the sea…’ is een bekende leus onder mensen die zich inzetten voor de Palestijnse zaak. Het is een uiting van hoop, dat voor de Palestijnen in het land tussen de Jordaan (river) en de Middellandse Zee (sea) ooit mensenrechten en vrijheid gegarandeerd mogen zijn. Activisten voor de staat Israël menen echter dat deze uitspraak impliceert dat die staat van de kaart moet worden geveegd en vinden dit antisemitisch – en dus strafbaar.

Bij een manifestatie voor Palestina op 21 juni 2021 gebruikte een activist die leus. Iemand deed hiertegen aangifte, maar het Openbaar Ministerie concludeerde in 2022 dat er geen sprake was van een strafbaar feit. Daartegen ging diegene in beroep – maar de rechtbank in Amsterdam bevestigt nu: er is ‘geen sprake van bedreiging, opruiing of strafbaar aanzetten tot haat’. Daarnaast haalt de rechter de conclusie aan dat ook over het gebruiken van de sjahada-vlag (een vlag met daarop de islamitische geloofsbelijdenis in het Arabisch) niet strafbaar is.

De uitspraak is van belang, omdat activisten voor de staat Israël, vaak aan de hand van de omstreden IHRA-definitie van antisemitisme, regelmatig betogen dat er tijdens demonstraties voor Palestina strafbare uitingen plaatsvinden. Van der Linde is opgelucht: ‘Zou ook redelijk absurd zijn als het wel strafbaar zou zijn geweest, maar goed, je weet nooit tegenwoordig.’

Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid voegt toe dat internationaal ‘in de kritische literatuur’ al lang duidelijk was dat ‘From the river to the sea…’ een strafvrije uitspraak is. In Nederland is dat nu door de rechter bevestigd.

- Advertentie -