20.2 C
Amsterdam

Universiteiten vragen uitstel Wob-verzoek over banden met Israël

Lees meer

Nederlandse universiteiten vragen de pro-Palestijnse organisatie The Rights Forum om uitstel van een Wob-verzoek om informatie over institutionele banden met Israëlische universiteiten, instituties, bedrijven, ‘organisaties die steun voor de staat Israël propageren’ en met een aantal specifieke Joodse organisaties.

‘Dit betekent dat er nu geen verdere stappen worden genomen voor het opvragen, verzamelen en/of versturen van informatie waar in het Wob-verzoek om wordt gevraagd’, stellen ze in een persbericht.

De behandeling en verspreiding van het Wob-verzoek heeft binnen universiteiten geleid tot gevoelens van onrust en onveiligheid, zeggen de universiteiten. Ze willen ‘een zorgvuldige afweging maken of en zo ja, op welke wijze het verzoek in behandeling moet worden genomen’. Ze kijken daarbij ook naar de ‘veiligheid van onze medewerkers en studenten, academische vrijheid, gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie’.

Universiteiten kunnen een Wob-verzoek niet zomaar weigeren op basis van morele gronden. Maar tegen de Utrechtse universiteitskrant DUB laat The Rights Forum weten het verzoek tot uitstel waarschijnlijk te zullen honoreren.

Het Wob-verzoek schoot hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlietisch Weekblad in het verkeerde keelgat. Ze schreef dat The Rights Forum ‘het antisemitisme niet schuwt’ en ‘liever ziet dat Israël als Joodse staat van de kaart wordt geveegd’. Op Twitter sprak ze zelfs over ‘jacht op Joden’.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zijn ook ontstemd. Zij besloten Kamervragen te stellen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Hierin schreven de parlementariërs dat het Wob-verzoek van The Rights Forum ‘een intimiderend karakter’ heeft ‘dat als antisemitisch wordt ervaren.’

The Rights Forum zegt door een groep linkse wetenschappers te zijn benaderd om een Wob-verzoek te doen. De wetenschappers zouden vrezen dat hun carrière in gevaar zou lopen als het zelf zouden doen. Volgens The Rights Forum zijn universiteiten geen veilige omgeving om pro-Palestijnse activiteiten te ontplooien:

‘Vaak leiden die tot protesten en campagnes van pro-Israëlische organisaties die open debat over Israël-kritische thema’s proberen te voorkomen, gewoonlijk door de betrokkenen van antisemitisme te betichten.’

The Rights Forum is onder meer benieuwd naar eventuele universitaire banden met het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.

- Advertentie -