17.3 C
Amsterdam

UvA: afdeling Politicologie wil etniciteit en religie medewerkers registreren

Lees meer

De afdeling Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam wil diversiteitsgegevens van de staf registreren. Maar dat gaat niet zonder kritiek, meldt universiteitskrant Folia.

Politicoloog en UvA-promovenda Esmé Bosma is hier een fel tegenstander van. ‘Wat mij opvalt, is dat er vaak geen meerstemmigheid in de groep van mensen zit die binnen de universiteit over diversiteitsvoorstellen discussiëren’, zegt ze tegen de universiteitskrant.

Het conceptvoorstel van een speciaal aangestelde werkgroep wil dat medewerkers van de afdeling Politicologie hun ras, etniciteit, gender, religie en seksuele oriëntatie invullen in een anonieme enquête. Deelname aan de enquête gebeurt op vrijwillige basis. Toch heeft Bosma hier moeite mee, zegt ze.

‘Ik vind het zorgwekkend dat mensen door dergelijke voorstellen in toenemende mate worden gereduceerd tot hun gender, ras, huidskleur of geaardheid. Ook de frequentie en de vanzelfsprekendheid waarmee hier tegenwoordig naar wordt verwezen vind ik zorgwekkend, ‘mensen van kleur’ is ineens een gangbare term geworden in het discours.’

Ook de ondernemingsraad van de faculteit Maatschappij & Gedrag, waar Politicologie onder valt, is het oneens met de gang van zaken. De ondernemingsraad voelt zich niet gekend in de besluitvorming en heeft op voorhand twijfels bij het voorstel.

Ondernemingsraadvoorzitter Mendel Giezen: ‘Het is zeer de vraag of dit voorstel om gegevens te registreren de gehele reikwijdte van diversiteit dekt en of de enquête geen dingen vraagt die je eigenlijk niet moet vragen als werkgever aan werknemers.’

Een meerderheid in de Tweede Kamer deelt de bezwaren van Bosma en Giezen. In december leed onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) een gevoelige nederlaag in het parlement. Haar plannen om universiteiten diverser te maken zijn sterk afgezwakt door een motie van VVD en CDA.

Ook op Twitter klinkt kritiek op de plannen van de afdeling Politicologie. Emiritus hoogleraar en politicoloog Meindert Fennema noemt het een ‘onzalig voorstel’ van zijn oude vakgroep. ‘De afdeling Politicologie van de UvA gaat medewerkers vragen of zij Joods zijn, maar je hoeft het niet in te vullen’, schertst hij.

- Advertentie -