Migratie als oplossing

Jaswina Elahi
Jaswina Elahi
Cultuurwetenschapper. Onderzoeker Grootstedelijke Ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool.

Lees meer

Vorige maand was het weer zover. Ik moest vrij nemen omdat de leraren van de basisschool van mijn kinderen zouden staken. Nu ondersteun ik de leerkrachten van het primair en het voortgezet onderwijs hierin van harte, want de urgentie is groot dat zij een duidelijk signaal naar de overheid afgeven. Met een tekort van 1.700 leerkrachten in het primair onderwijs staan niet alleen de leerkrachten onder grote druk, maar ook de kwaliteit van het onderwijs. De komende vier jaren zal dit tekort alleen maar toenemen tot 5.000 leerkrachten. Maar of de stakingen helpen om het tekort tegen te gaan?

Ook de zorg- en welzijnssector kampt met een tekort, dat nog vele malen groter is. Er staan meer dan 30.000 vacatures open die vervuld moeten worden. En het verwachte personeelstekort in 2022 wordt geschat op 80.000. Ook hier staat de kwaliteit van de zorg door het tekort onder druk en wordt er een groot beroep gedaan op zogenoemde ‘mantelzorgers’. Dat is geen vanzelfsprekendheid, omdat de mentaliteit er niet naar is en de structuur in de samenleving qua tijdsindeling een dergelijke inzet nauwelijks toelaat. Met als gevolg dat een groot deel van patiënten en ouderen niet de juiste zorg en ondersteuning zullen krijgen.

Het tekort aan personeel in de bouwsector is eveneens historisch hoog. Meer dan ooit moet er gebouwd worden, niet alleen woningen, maar ook wegen, bruggen, kantoren en dergelijke. De bouw heeft de komende jaren 94.000 mensen nodig. Waar halen we die vandaan?

Het tekort aan werknemers is niet alleen in deze sectoren, het is overal. De NS, de detailhandel, de horeca, de ICT sector, en zelfs de IND – ze kampen allemaal met hetzelfde probleem. Dit wordt veroorzaakt door een demografische nood in de samenleving.

Op relatief korte termijn kan deze nood opgelost worden door arbeidsmigranten, statushouders en vluchtelingen in te zetten. Maar helaas is Nederland graag geneigd om deze mensen te beschouwen als probleem, niet als de oplossing. Men zoekt die oplossing liever in het verhogen van salarissen binnen een branche. Maar als er niet genoeg mensen in de samenleving zijn, kun je de salarissen oneindig gaan opvoeren zonder het gewenste effect te sorteren. Het demografisch tekort blijft bestaan.

Dat geldt ook voor de ‘oplossing’ van D66: het mogelijk maken voor werknemers van buiten de EU om in Europa met een tijdelijke vergunning van maximaal vier jaar te werken. Want na die vier blijft het demografisch tekort voortbestaan. Ondertussen zijn de nieuwe werknemers ingewerkt, geïntegreerd en onmisbaar voor de economie. Maar zozeer is Nederland gewend om niet-Europese buitenlanders als probleem te zien, dat een dergelijke elementaire logica menigeen ontgaat.

Ondertussen laten we 38.000 vluchtelingen op Lesbos in erbarmelijke omstandigheden leven in opvangkampen. Detentiekampen! Alsof het criminelen zijn. Nu Turkije het afgelopen weekend voor Syriërs de poort naar Europa heeft geopend is de toestroom van vluchtelingen toegenomen. Europa siddert op haar grondvesten en doet er van alles aan om de vluchtelingen tegen te houden.

Nederlandse studenten zitten vaak hun tijd in de klas uit voor studiepunten, terwijl statushouders aan de slag willen gaan

De beelden die ons via de media bereiken zijn schokkend. Zoals bijvoorbeeld hoe de kustwacht inhakt op een bootje met vluchtelingen om een lek te veroorzaken. Of de inzet van traangas waardoor kinderen kunnen stikken. Vluchtelingen mogen dus verdrinken in de zee of wegrotten in gettokampen op de Griekse eilanden, maar geen voet zetten op het vaste Europese continent?

Europa, het werelddeel dat zogenaamd mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan en humaan wil zijn. Dit is een ander gezicht van Europa: we willen geen vluchtelingen. En we deinzen er niet voor terug om hun mensenrechten te schenden.

Op De Haagse Hogeschool, waar ik werk, zijn veel van de studenten in de schakelklas statushouders. Zij zijn de meest gedreven studenten die ik heb meegemaakt. Ze zijn dankbaar voor het feit dat ze een opleiding kunnen volgen, ze zijn gemotiveerd, nieuwsgierig en leergierig. Ze staan te popelen om aan de slag te gaan en willen een onderdeel worden van de Nederlandse samenleving.

Als ze na hun schakeljaar in de reguliere opleiding terecht komen is het contrast met de Nederlandse studenten groot, ook met studenten met een migratieachtergrond. Nederlandse studenten zitten vaak, ongenuanceerd gezegd, hun tijd in de klas uit voor studiepunten, terwijl statushouders willen leren en aan de slag willen gaan.

Ook in mijn onderzoeksprojecten in de wijk ontmoet ik regelmatig vluchtelingen die staan te trappelen om te gaan werken. Maar door tal van regels, wetten en procedures mogen ze vaak niet aan de slag gaan. Het is deze bureaucratie die de gedrevenheid de das omdoet, niet de onwil van de vluchtelingen.

Ondanks dat we migranten nodig hebben om onze eigen nood op te lossen, wordt er alles aan gedaan om hen niet toe te laten. Zelfs met het aantal vluchtelingen op het eiland Lesbos zou ons tekort aan personeel niet zijn opgelost, maar het zou een begin zijn. Maar dan moet de samenleving eerst erkennen dat migranten en vluchtelingen een arbeidspotentieel vormen en dat wij als samenleving er beter van worden. Overigens niet alleen in economische zin. Hier zijn twee handen die elkaar kunnen wassen.

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berchtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!

- Advertentie -

5 REACTIES

 1. Een bijzonder rooskleurige voorstelling van de migratieproblematiek.
  Het lijkt mij raadzaam om eerst de 75% die hier nog in de bijstand zit aan te wenden om de personele nood in onze industrie te ledigen, voordat we ons weer in een nieuw migratiedrame storten.
  Eventueel kunnen de raketgeleerden, apothekers en architecten die we nog over hebben uit de vorige lichting vluchtelingen nog omgeschoold worden.

 2. Mevrouw Elahi, u bent nog steeds erg kinderlijk in uw wereldbeeld en gedachtegoed.
  Er is een tekort aan geschoolde mensen en woonruimte en capaciteit in de zorg…
  Laat dat nu komen door de instroom van 1,5 miljoen ‘vluchtelingen’ in alleen al de
  laatste tien jaar ! Zonder hen zouden er veel van deze problemen niet, of in mindere
  mate zijn. Uw oplossing maakt de problemen alleen maar groter :
  “..Op relatief korte termijn kan deze nood opgelost worden door arbeidsmigranten,
  statushouders en vluchtelingen in te zetten…” .
  De mensen die een opleiding hebben die relevant is in de Nederlandse situatie die
  krijgen erg snel een baan, als ze eenmaal een arbeidsvergunning hebben.

  Het – onzalige- plan van D666 om nóg meer mensen te halen en zo het probleem
  nog groter te maken, is niet anders dan je kunt verwachten van Robot Jetten.
  HEt past immers naadloos in de opzet van ‘omvolking’ van de EU.

  De snelste oplossing is iedereen die hier minder dan tien jaar is en die uit een land
  komt waar het nu veilig genoeg is, terug te sturen met ál hun familieleden.
  Ze krijgen hun bijdrage aan het sociale stelsel netto betaald na aftrek van wat ze
  aan uitkeringen hebben ontvangen. Ze mogen ook weg zonder geld, als ze niet
  tekenen voor finale kwijting.

  Daarmee lossen we een groot deel van de woningnood, tekorten in het onderwijs
  en de zorg op. Opvang is voor vluchtelingen, niet voor omvolkers.

 3. @Dan: Uit jouw reactie begrijp ik dat je de tekorten in de zorg en het lager onderwijs (deels) wijt aan de grote instroom van vluchtelingen. Dat klopt niet.
  @ Jaswina: Je slaat de spijker op de kop met de constatering dat inzet van vluchtelingen de problemen in de zorg en het onderwijs kan verlichten. Toch denk ik dat dat niet de enige reden mag zijn om ons gedrag naar vluchtelingen te veranderen. We hebben een morele plicht om vluchtelingen te helpen en we hebben de morele plicht om emigranten humaan te behandelen. Dat we deze morele argumenten in de politieke discussie niet terugvinden is schrijnend en een teken van moreel verval. Juist ook van partijen die zeggen hun basis te vinden in het Christelijk geloof.
  “Wir schaffen dass”, was mij uit het hart gegrepen.

 4. Alweer een goed artikel, Jaswina! En mooie aanvulling van Geert. Ikzelf zie het geloof meer als een probleem dan een inspiratiebron: laten we gewoon naar mensen kijken en hun kwaliteiten, los van wat ze geloven. iedereen gelooft wel wat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here