De etnische Surinaamse veelzijdigheid ontbreekt in de Nederlandse media

Jaswina Elahi
Jaswina Elahi
Cultuurwetenschapper. Onderzoeker Grootstedelijke Ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool.

Lees meer

Ook Suriname is getroffen door het coronavirus. Voor Surinamers in Nederland, die familieleden en vrienden in Suriname hebben, of gewoon van het land houden, is dit een hartverscheurende situatie. Daarom organiseerden Jörgen Raymann en Humberto Tan vorige week woensdag een benefietavond: ‘Nederland voor Suriname’. Een prachtig initiatief, natuurlijk. En ook een groot succes. Toch liet de uitzending een zure nasmaak achter.

De vraag die vrijwel elke migrant, of nazaat van migranten, voor zijn voeten geworpen krijgt, is: ‘Waar kom je vandaan?’ Sinds mijn kinderjaren is deze vraag regelmatig aan mij gesteld. Ik ben weliswaar in Nederland uit Surinaamse ouders geboren, maar gaf toch steevast als antwoord ‘Suriname’. Dat was nooit afdoende. Onverbiddelijk volgden reacties als ‘Maar je hebt geen kroeshaar’ of ‘Maar je ziet er niet uit als een Surinamer, waar kom je echt vandaan?’ Als kind gaf ik nog wel eens het antwoord ‘Eindhoven’ (mijn geboortestad), maar dat was natuurlijk ook niet het antwoord waar men naar zocht.

Het antwoord ‘Oorspronkelijk uit India’, bleek het juiste antwoord te zijn. Dan moest ik nog wel vaak uitleggen hoe ‘Indiërs’ in Suriname waren terecht gekomen en vervolgens in Nederland. Ik ondervond op deze manier al op zeer jonge leeftijd dat autochtone Nederlanders weinig wisten over Suriname. Al helemaal niets over het systeem van het contractarbeid, waarmee mensen uit India, Java en China naar Suriname werden gehaald. Ook leerde ik dat ik niet voldeed aan het beeld van ‘de’ Surinamer dat het gros van de Nederlandse bevolking heeft: Creools.

Lange tijd heb ik mij hieraan niet gestoord, omdat dit beeld ook bij mij aanwezig was. Pas toen ik bekend werd met het feit dat Hindostanen in Suriname geen minderheid zijn, en ook niet onder Surinamers in Nederland, realiseerde ik mij wat een vertekenend beeld dit is. Sinds de volkstelling van 1972 zijn Hindostanen de grootste etnische groep in Suriname, gevolgd door Creolen en Javanen.

Volgens schattingen van professor Chan Choenni leefden er in 2015 349.978 Surinamers in Nederland. 45 procent was Hindostaans, 40 procent Creools, 7 procent Javaans, 3 procent Marron, 3 procent Chinees en 2 procent onbekend/overig. We moeten natuurlijk wel rekening houden met een aantal onzekerheden, denk aan kinderen van gemengd ras. Maar de cijfers laten zien dat Hindostanen de grootste groep vormen.

Toch associëren autochtone Nederlanders Surinamers slechts met Creolen. Dit doet geen recht aan de andere bevolkingsgroepen. Laat dit beeld een erfenis zijn van de jaren zeventig en tachtig, toen Creoolse Surinamers zeer prominent in de Nederlandse media verschenen. Laat de Nederlandse media ook onwetend zijn geweest over de culturele pluriformiteit van Suriname.

Juist bij Creoolse Surinamers valt op hoezeer zij raciaal en etnisch zijn gebleven

Ondertussen zijn we veertig jaar verder. Maar in de media blijft het oude stereotype beeld dominant. Dat is geen onwetendheid meer. Dat riekt naar een kwalijke raciale focus. Je mag niet zeggen dat de Nederlandse media raciaal zijn en heersende beelden en etnische dominantie in stand houden. Maar na veertig jaar kunnen zij zich niet meer beroepen op het mantra ‘Wir haben es nicht gewusst’.

Deze raciale selectie wijst echter ook op iets anders. Nogal wat Creoolse Surinamers zijn doorgebroken in de media. Je zou denken: ‘Zij weten het beter, zij zijn in staat om de culturele pluriformiteit voor het voetlicht te brengen.’ Maar juist bij deze Surinamers valt op hoezeer zij raciaal en etnisch zijn gebleven.

Zo laat de benefietavond van 8 juli een bijna anderhalf uur durend schouwspel zien van Creoolse en autochtone Nederlandse studio- en tafelgasten en artiesten. Een enkele Hindostaan en Javaan mocht enkele seconden een oproep doen om te doneren. Het verschilt niet veel van Humberto’s talkshow RTL Late Night, waarin voornamelijk alleen autochtone Nederlanders aan tafel schoven, soms afgewisseld met Creolen. Slechts een enkele keer schoof een bekende Nederlander met een migratieachtergrond aan, zoals burgermeester Aboutaleb. Ook tijdens het BNR-radioprogramma Ask Me Anything van Jörgen Raymann gebeurt hetzelfde.

Deze mediamensen hebben altijd de mond vol over hoe trots ze zijn op de diversiteit in Suriname en dat Nederland daarvan veel kan leren. Maar ze laten zelf niets van deze diversiteit zien. Je kunt wel klagen – vaak ook terecht – wanneer je gediscrimineerd wordt. Maar het is schijnheilig als je tegelijkertijd niets doet om andere etnische groepen – die ondertussen deel zijn gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving – erbij te betrekken.

Wat deze Bekende Nederlanders van kleur niet beseffen is dat hun eigen etnisch chauvinisme andere groepen op afstand zet. Een gemiste kans om een voortrekkersrol te spelen in het diverser maken van de Nederlandse media.

Nu u hier toch bent...

Goede journalistiek kost geld. Leden en donaties maken onze gebalanceerde berchtgeving over biculturaliteit, zingeving en vrijheid mogelijk. Steun ons daarom als u ons werk belangrijk vindt.

Vertel mij meer!

- Advertentie -

44 REACTIES

 1. Jurgen en Humberto zijn de surinaamse knuffelallochtoontjes van de neerlandse media.
  Zij geven niets om Suriname doch worden wel gebruikt als propaganda middel om het een bepaalde richting te geven.
  Want we weten allemaal hoe graag NL weer een vinger in de pap wil hebben in Su vanwege de resources. Dat staat als een paal boven water !

 2. Er waren ook geen Chinezen, Javanen, Libanezen, Marrons aan tafel of in het programma maar die zeiken niet. Hindoestanen laten zich nu echt kennen als zeikerds. De ene keer komen ze uit India de andere keer zijn ze Nederlander en heten ze gangpad in plaats van Ganpat en Veejay in plaats van Wiedjai. En nu willen ze plotseling Surinamer zijn. Ik ben zelf Hindoestaan, ken Hindoestanen en het is een volk dat heel erg discrimineert. Je kan ze niet kwalijk nemen, het kastenstelsel heeft ze zo gemaakt.

  • Klopt, de Hindoestaan wil gewoon voor de mode in beeld zyn. Ik hoor om me heen dat ze in Sari etc wilden gaan. Denken ze nou echt dat het om een modeshow ging? Zijn totaal het doel uit het oog verloren. We zyn allemaal Surinamers en het gaat om Suriname. De mensen die er moeite mee hebben zyn veelal de mensen uit de districten. Zyn gewend met alleen Hindoestanen.. echt jammer dat ze de Hindoestaan zo naar buiten hebben neergezet.

  • Van een Hindoestaans verwacht ik dit opmerking, over discriminatie gesproken u bent dat en u discrimeert je eigen volk!! U praat over de minderheden en de Creool was wel aan tafel, is wel in de minderheid!! Praat niet over de andere minderheden, Hindoestanen zijn meerderheid van Su en Ned!! Wat de Hindoestanen hebben gezegd en niet dat gaat u niet snappen in welke dilemma’s die op dat moment zat, want ik zie het wel om uit te kunnen leggen in een situatie waar de ander al een oordeel klaar heeft zonder naar de feiten te kijken!!

  • Hindoestanen hebben hun kinderen geleerd om dokter, advocaat of accountant te worden. Ze hebben kun kinderen nooit gestimuleerd om de de media in te gaan. En dan nu klagen dat we niet vertegenwoordigd worden.
   Onlangs was ik heel trots om te zien, op 5 juni notabene, dat er in de talkshow Op1, 3 Hindoestanen aan tafel zaten, om te praten vanuit hun expertise. Heeft iemand uit de Hindoestaanse gemeenschap hier aandacht aan besteed? Uiteraard niet. Zolang er maar geklaagd kan worden en men die krabbenmentaliteit kan laten zien.

   Ik verbaas zo enorm dat er wordt gezegd dat er wordt gezegd dat creolen discrimineren, vergeten we hiermee ‘ even’ dat de PVV een grote aanhang heeft onder Hindoestanen? Dus hoe bedoel je solidariteit met andere etnische groepen? De pot verwijt de ketel!

 3. Roy
  13 juli 2020, 14:28 at 14:28

  Je bent een ongelooflijk domme onderontwikkelde man als je beweert dat aan tafel geen Chinees zat. Wie is Humberto Tan ? Heb jij ooit onderzoek naar zijn achtergrond gedaan? Dan had je geweren dat Humberto Tan Chinees bloed heeft. Racisme is van alle tijd en komt overal voor dus niet alleen onder de Hindoestanen. Maar ja jij bent natuurlijk zo een baap zonder Laar.

 4. Inderdaad is het de autochtone Nedelander door Afro- Surinamers met de paplepel ingegoten dat de bewoners van Su. alleen maar de nakomelingen van de slaven uit Afrika zijn.In Ned. Wordt alles historisch gecontroleerd.Is de Ned.overheid en de media op dit gebied gefaald? Het Surinaams volkslied vertelt een ieder:”Hoe WIJ hier ook samen kwamen( eigenlijk gebracht zijn door de Nederlanders).Er is een trend gaande dat iedereen erkend wil worden.Zij die erkend willen worden negeren willens en wetens anderen die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd op sociaal- maatschappelijke- economische – etc.etc. gebieden.Wat een contrast in hun denken!!Wie gewaardeerd wil worden dient eerst een ander te leren waarderen.

 5. De Surinaamse bevolking vormt een etnisch zeer diverse en multi-culturele gemeenschap, waarin geen enkele groep een absolute of dominante meerderheid vormt. De bevolking bestaat uit een mengeling van de volgende etnische groepen, met tussen haakjes het aandeel van de groep bij de volkstelling in 2012. Bij de telling bepaalde de bevolking zelf tot welke etnische groep ze behoren:
  Inheemsen (3,8%), de oorspronkelijke bewoners van Suriname vallen onder verschillende volken en wonen vooral in het binnenland en rond de hoofdstad.
  Afro-Surinamers (37,4%), stammen af van uit Afrika aangevoerde slaven en kunnen in twee groepen worden verdeeld.
  Creolen (15,7%), afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen, die veelal in de stedelijke gebieden wonen en overwegend christelijk zijn.
  Marrons (21,7%), nakomelingen van gevluchte Afrikanen, die wilden ontsnappen aan een bestaan als slaaf, door zich in afgelegen bosgebieden te vestigen. Door de openlegging van het binnenland en als gevolg van de Binnenlandse Oorlog trokken veel Marrons naar Paramaribo en andere grotere plaatsen. Traditioneel volgen zij de winticultuur van geesten- en voorouderverering.
  Hindostanen (27,4%), afstammelingen van de Indiase ‘contractarbeiders’ uit het toenmalige Brits-Indië. Zij bewonen voornamelijk de districten Wanica, Paramaribo en Nickerie en zijn onderverdeeld in grofweg twee stromingen; hindoes en moslims.
  Javanen (13,7%), nakomelingen van de contractarbeiders uit het toenmalige Nederlands-Indië. Het district Commewijne wordt van oudsher overwegend bevolkt door Javanen, daarnaast wonen velen van hen in Lelydorp en Paramaribo. Godsdienstig zijn zij overwegend moslim en daarnaast beoefenaars van geesten- en voorouderverering.
  Chinezen (1,5%), zijn in twee groepen te verdelen.
  de eerste groep bestaat uit nakomelingen van contractarbeiders uit Hongkong, Zuid-China of Nederlands-Indië. Het merendeel van deze Chinese Surinamers spreekt een dialect uit de Hakkataal en zijn overwegend katholiek.
  Hedentendage is er een toename van migratie vanuit China naar Suriname. De nieuwe Chinezen zijn overwegend werkzaam in de handel en horeca en zijn grotendeels niet-religieus.
  Europeanen (1%), nakomelingen van Nederlanders, Portugezen uit Madeira en andere Europeanen uit de koloniale tijd. Zij wonen vooral in de districten Paramaribo en Wanica en zijn voornamelijk christen. De Nederlanders die recentelijk in Suriname zijn komen wonen, of geen gemengd bloed hebben, staan bekend als bakras. De afstammelingen van Nederlandse kolonisten die in de 19e eeuw naar Suriname kwamen of die lange tijd in Suriname wonen en zijn geïntegreerd in de samenleving staan bekend als boeroes.
  Joden, nakomelingen van voornamelijk Sefardische, maar ook Asjkenazische Joden. In hun geschiedenis speelt de Jodensavanne een grote rol. Veel joden zijn vermengd met andere bevolkingsgroepen.
  Libanezen zijn Surinamers uit het Midden-Oosten. Zij komen voor het grootste deel uit Bcharre in Libanon en zijn maronieten. Daarnaast zijn er ook Syriërs en Palestijnen. In Suriname beschouwen zij zich niet als Arabieren, maar noemen zich liever Feniciërs.
  Brazilianen zijn een nieuwe en groeiende groep inwoners van Suriname. Aanvankelijk waren ze naar Suriname gekomen om goud te zoeken, maar steeds meer nemen ze actief deel in andere sectoren.

  In de volkstelling van 2012 beschouwde 13,4% van de bevolking zich als overwegende etniciteit “gemengd”. 1,8% gaf aan onder een andere bevolkingsgroep te vallen.

 6. Ik ben tussen Hindoestanen opgegroeid en als er één bevolkingsgroep in Suriname is die zeer etnocentrisch is ingesteld, dan zijn het de Hindoestanen
  Het gejammer dat als het over Suri -name gaat je steeds een Creoolse vertegenwoordig ziet, vind ik dus onterecht.
  Als Hindoestanen ergens voor worden uitgenodigd moeten ze eerst aan de hele Hindoestaanse gemeenschap vragen of ze mee moeten doen.
  Creolen timmeren nou eenmaal meer aan de weg dan de Hindoedtanen zowel op zang- en sportgebied en niet te vergeten mijn vele Creoolse vrienden die door heel hard studeren nu een goede welstand hebben.
  Ik zou dus tegen de klagende Hindoestanen willen zeggen ” Steek de hand in eigen boezem “

 7. Effe eerlijk ik miste ook de multi culti van surinamers meer welke hindoestaan van uit suriname is beroemd in meerdere landen voetballers zijn wereld beroemd….bij geld inzamelen gaat het om een groter doe!l welke hinstaanse zanger of zangeressen hebben de zelfde faam als de zanger die op tv waren. ik vind het gaat niet om het poppetje maar hoeveel geld er wordt opgehaald zonder eigen belang te hebben dus lieve mensen zorg er voor dat jou plubliek breeder wordt dan alleen jou eigen ethnisch groep…..en ga aub geen appels met peren vergelijken …. word een wereld burger laat je stem horen waar het gepast is en gedrag je niet als een kind die niet mee mocht doen…..mensen die het hards gillen gaan voor eigen faam …en maar zeggen dat ze onbaatzuchtig handelen. ik ben geen schrijver en ik kan me ook niet goed verworden maar hindustanen hebben mij weer laten zien dat ze het andere niet gunnen zo jammer dit…..ook heb geluiden gehoort ik heb niet gedoneerd omdat het allemaal crolen waren …..wat een bulshit iedereen mag zijn eigen keuzen maken maar waarom worden hun neergehaald in de media door de hindustanen …..gelukkig niet iedereen ……leef en laat leven en gun een ander ook wat wil …. vele weten ook niet dat jurgen rayman goed werk vericht in suriname zelf % van zijn inkomen schenkt aan goede doelen in suriname ……pfffff dat hij er niet mee te koop loopt siert hem als men vind ik

 8. Hmm, typisch Surinaamse reacties! Ook ik vind dat het beeld op tv best gevarieerder mocht zijn maar ik zou de makers NOOIT publiekelijk aan- en afvallen. Gewoon omdat het initiatief op zich goed was EN om anderen geen munitie te geven om mee te schieten. Het probleem met al dat etnisch gedoe is dat het een gebed zonder einde is! Wie zijn “creolen”, “marrons”, “Javanen” (inwoners van Java?), “hindostanen”, “hindoestanen” enz.? Ik noem mezelf “Surinaamse Nederlander”, niet meer en minder! Niet de keuze van de presentatoren was problematisch maar dat niet een vollediger beeld van de Surinaamse gemeenschappen IN Suriname gepresenteerd werd! Het ging niet om de mensen in Nederland met een Surinaamse achtergrond maar om de Surinamers in Suriname!

 9. Het heeft mij ook gestoord dat de meerderheid bestond uit Creoolse mensen. Ik vond het heel jammer dat de diversiteit qua bevolkingsgroep niet werd getoond en niet naar voren kwam. Dit was volgens mij ook het moment geweest om dit te tonen. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat de hindoestaanse gemeenschap dit ook aan zichzelf te danken heeft. Want de Hindoestanen zeggen toch altijd,” wat zullen de mensen zeggen “, bij bijna alles wat ze doen. En naar mijn mening, blijft de hindoestaanse gemeenschap zo achter. De creolen laten zich hierdoor niet tegen houden. Vraag aan een willekeurige Nederlander welke bekende Hindoestaanse-Nederlander zij kennen, en ik denk dat steevast het antwoord zal zijn, Prem Radhakisioen. En verder zou ik zelf ook niemand kennen.

 10. Het heeft mij ook gestoord dat de meerderheid bestond uit Creoolse mensen. Ik vond het heel jammer dat de diversiteit qua bevolkingsgroep niet werd getoond en niet naar voren kwam. Dit was volgens mij ook het moment geweest om dit te tonen. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat de hindoestaanse gemeenschap dit ook aan zichzelf te danken heeft. Want de Hindoestanen zeggen toch altijd,” wat zullen de mensen zeggen “, bij bijna alles wat ze doen. En naar mijn mening, blijft de hindoestaanse gemeenschap zo achter. De creolen laten zich hierdoor niet tegen houden. Vraag aan een willekeurige Nederlander welke bekende Hindoestaanse-Nederlander zij kennen, en ik denk dat steevast het antwoord zal zijn, Prem Radhakisioen. En verder zou ik zelf ook niemand kennen.

 11. Het zijn dit soort denkwijzen die ons Surinamers, geen stap vooruit helpen. In SU niet en in NL niet.
  Wat wil mevrouw eigenlijk bereiken met haar stuk?
  Wil ze dat er plaats voor haar gemaakt moet worden of dat een ander voor haar en haar groep moet gaan vechten om meer in de media te komen?
  Dat moet je zelf doen mevrouw en niet aan de zijlijn blijven staan jammeren.

  Mijn eigen ervaring is dat Hindoestanen in NL op geen enkele wijze gelieerd willen worden aan de Creool. Dat zij overtuigd zijn van hun donker-wit zijn en niet van hun zwart zijn. Zij nemen daarmee afstand vd zwarte Creool en willen op geen enkele wijze daarmee in verband gebracht worden. Zij hebben het waanidee dat ze dan niet gediscrimineerd worden. Maar wel jaloers zijn op de Creool als die op tv verschijnt.

  Wat een achterhaald misselijkmakend vervelend stuk dat geen enkel perspectief biedt voor niks en niemand. Geen toegevoegde waarde heeft.
  Al helemaal niet op zo’n bijzondere dag als vandaag waar we afgerekend hebben met de paarse onderdrukking en vanuit NUL een nieuwe start moeten maken. Schouders eronder en niet zeuren maar de beuk erin en blij zijn met onze nieuwe regering met Chan Santhoki als president. Wat wil je nog meer?

 12. Klopt wij moeten tich keer ons best doen om binnen te dringen in de nederlandse media
  Ik ben zelf presentator van events en van locale tv al 15 jaar bezig maar nooit de kans gekregen wel
  Geprobeerd maar altijd afgewezen zonder reden komt het door mijn hindoestaanse achternaam
  Wij willen dit ook doorbreken dus vertel mij wat doen we hieraan

 13. Shit wat een gezeur. Ik ben een hindoestaan. En ja, hindoestanen jammeren altijd. En houden te vaak rekening wat een ander zegt. En ik ken weinig bekende Surinaamse Hindoestanen in Nederland. Ze zijn heel erg opzichzelf en binnen hun gemeenschap. Ik heb gedoneerd omdat ik het kan, wil en omdat ik graag Surinaamse Zorginstellingen en patiënten en Surinaamse burgers ( ongeacht hun etnische achtergrond) wil helpen. Wij zijn allemaal Surinamers!! We moeten ophouden met in hokjes te denken en bepaalde groepen in de samenleving daarin te stoppen.

 14. Het verdeel en heers-mechanisme van de VN Agenda 2030 werkt via Nederland (NPO) tot in Suriname door met bruikbare idioten zoals Rayman en Tan.
  Ik ben hier klaar mee. Rotzooi.

 15. Het gaat om het goede doel zoals velen het hebben aangegeven. Ik vind het niet relevant wie aan tafel zat. Humberto Tan en Jorgan Raymann zijn BN’ers en hebben een groot bereik. Let wel dat de witte Nederlander een gulle gever is bij hulp in nood. Ik vraag mij af hoeveel Hindustanen de portemonnee hebben open getrokken hiervoor omdat de ervaring leert dat ze krenterig zijn. Misschien een idee om de namen van donateurs te publiceren !!!

 16. Wilden wij niet dat iedereen ons zou zien als Nederlander?
  Stop discriminatie, begin bij jezelf
  Stop met jezelf apart te zetten.
  Nederlanders zeggen over Aziaten dit:” ze zijn geen klagers, maar dragers”.
  Het zijn vaak de mensen met de beste kansen en beste startposities in deze samenleving die klagen.
  Klagen is ook een privilege, de rest is bezig met overleven.

 17. De vraag is waarom worden Hindustanen niet als Surinamers gezien?
  Is het omdat de benaming Hindustanen en Surinamer als 2 aparte bevolking wordt gezien, dus afkomstig uit aparte werelden? Een creool noemt zichzelf namelijk geen Afro-surinamer of creools, maar gewoon Surinaams! Terwijl merendeels van hindustanen zichzelf in 1e instantie Hindustaans noemen. Geeft dit misschien verwarring bij niet Surinamers?
  Is het omdat wij ons niet laten zien of horen? Zo ja, hoe komt dat? Vastgeroeste oude gedachtengang? Is het omdat hindustaanse kinderen alleen maar gestimuleerd worden om doktor of advocaat te worden? Wordt creativiteit gestimuleerd? Gunt men elkaar onderling wel het succes? Gaan Hindustanen teveel en alleen met elkaar om, zodat er geen menging, dus geen interesse en gesprekken met niet Hindustanen ontstaat in deze multiculturele samenleving?
  Persoonlijk denk ik dat we eerst binnen de hindustaanse gemeenschap moeten kijken wat ons tegenhoud om gezien en gehoord te worden. Persoonlijk denk ik niet dat Humberto en Jörgen bewust heeft gekozen om hindustanen buiten te sluiten. Maar de uitzending heeft wel een pijnpunt binnen de hindustaanse gemeenschap naar boven gebracht, die we deels wel of niet aan onszelf te danken heb.
  Ik ben van mening dat het vinden van je identiteit eerst bij jezelf begint. Alleen door kritisch naar jezelf te kijken kan je verandering op gang zetten.

  • Ohw ja, ik herken mijzelf in dit artikel, duidelijk geschreven. Ik woon 40 jaar in Nederland en 40 jaar moet ik constant uitleggen waarom ik met mijn “Indiase ” uiterlijk een Surinamer noem. Tegenwoordig antwoord ik dat zij zich maar in de Nederlandse geschiedenis over slavernij en contract arbeiders mogen verdiepen als ze een antwoord willen. Het is namelijk ook hun geschiedenis.

 18. Als ik alle reacties zo lees vindt ik het zo jammer dat er geen nuances zit in taalgebruik . Tenminste in de meeste van de reacties . Alleen maar vinger wijzen en elkaar onder uithalen. Wat Jaswiena gedaan heeft is een boodschap overbrengen dat ons allen wakker zou moeten schudden en niet van hoe slecht nu de Hindoestaan wél niet is. Weet wel dat als je 1 vinger naar de ander wijst er nog altijd 3 naar je zelf wijzen. Voor degene die zo negatief schrijven over Hindoestannen zou ik zeggen kijk kritisch naar je eigen zelf beeld. De gemiddelde Hindoestaan van deze tijd zijn zeker niet de klager en dragers. Maar de ondernemende geesten, van moed en daadkracht om daadwerkelijk iets te willen betekenen voor de samenleving en zeker niet alleen de Hindoestaanse samenleving . Onze bijdrage aan de Surinaamse en de Nederlandse samenleving is groots. Wees daar trots op. Jij en ik zijn de Hindoestannen van deze tijd. Wees vooral ook trots op je roots en wat je mee hebt gekregen. Vergeet niet dat het van onschatbare waarde is. You input of het nu op deze forum is of gewoon in een goed gesprek zonder lelijke nare woorden. Maar woorden die de andere tot nadenken zet om vooral het goede te doen. Bezint eer gij begint . Alle ophef en discussie over vorige week woensdag zal er zeker toe bijdragen om het anders aan te pakken. Ik ken genoeg Hindoestannen ook in mijn omgeving die gul geven. Er zijn zoveel goede initiatieven uit de grond / uit het hart ontsproten dat vandaag de zoveel betekent voor anderen. Je hoeft maar bewust te kijken naar je zelf en je eigen omgeving dan weet ik zeker dat je genoeg mensen om je heen zult vinden die blijven geven. Het gaat daarbij zeker niet alleen om het Materiële. Een helpende hand een kritische blik vanuit de overtuiging iets positiefs te weeg te brengen is ook een manier van een bijdrage leveren. Zo hebben we allemaal een punt gemaakt . Dat met modder gooien naar een ander is wel zo makkelijk. Maar bedenk wel dat je daarvoor eerst je eigen handen vuil maakt . Ik kan mij niet voorstellen dat Onze Dharma dat vertelt. Het is nog altijd zo wat jij zaait zul je oosten. En laten we vooral met z’n allen gaan voor een vruchtbare oost. Dat is de ultieme uitdaging in het leven. Dat kent geen kleur rang of stand noch klasse. Doch wel het besef van dankbaarheid voor waar je staat in dit leven met trots voor eigenwaarde en je roots dat van jou gemaakt heeft een mooi mens dat in vrijheid mag denken en vooral ook bedenken hoe jij of zij het leven vorm mag geven. Onze voorouders kwamen met hoop soms door bedrog met niets anders dan zichzelve . Naar een vreemd land waar ze van niets iets gemaakt hebben. Een leven opgebouwd door bloed zweet en tranen. Generatie op generatie met trots en gevoel voor zelfrespect zijn jij en ik geworden wat we zijn en de vraag is wat willen wij uitdragen. Aan jouw en mij de keus.

 19. Jasmina heeft haar eigen verhaal neergezet. Inplaats dat de mensen daar begrip voor tonen worden ze zeer emotioneel en worden persoonlijk door modder te gooien. Hoe willen Hindoestanen nu eenheid bereiken als zij niet met respect met elkaar kunnen omgaan. Je moet zeker een ja knikker zijn en iedereen over je heen laten lopen. Ik zou zeggen wees kritisch, wees je zelf en leer respect te hebben voor de mening van een ander en probeer niet jouw waarheid aan een ander op te leggen.

 20. Je kunt het ook omdraaien.

  Waar is de hindustaan die het initiatief neemt om iets te doen voor Suriname te doen ihkv COVID19?

  Het is maar al te makkelijk om te wachten tot creolen het voortouw nemen om te klagen dat jij als SURINAAMSE Hindustaan niet bent uitgenodigd.

  Vergeet niet dat Rayman en Tan zich voor ALLE Surinamers hebben ingezet, dus ook voor de Surinaamse Hindustaan.

  Het probleem zit bij de Hindustaan zelf die zich nooit met andere culturen verenigd.

  In Suriname vinden zij zichzelf Hindustaan en in Nederland zijn nog veel meer Nederlander dan de autochtone Nederlander zelf.

  Het is misselijkmakend om te zien hoe ze hun best doen om te assimileren ipv te integreren. Als de “R” van de Nederlander met 20km/u rolt, rolt die van de Hindustaan met 200 km/u. Behalve hun uiterlijk is er niets Hindustaans aan hun te herkennen en van een Surinamer al helemaal niet.

  Er is niemand die hun een steen in de weg legt om te vinden dat zij Surinamer zijn. Ze doen het zelf om zich een heilige plek toe te kennen.

  Rayman en Tan wenden hun faam aan om iets goeds voor Suriname (ook Hindustanen) te doen, en er is geen rechter die hun daarvoor zal veroordelen.

  Als Hindustanen vinden dat ze ook Surinamers zijn (en dat zijn ze), eis dan je plaats op en laat zien dat je als SURINAMER ook voor Suriname (dus ook de creool) opkomt ihkv COVID19.

  Stop om jezelf Hindustaan te vinden en vind vooral dat je een Surinaamse Hundustaanse bent.

 21. Je kunt het ook omdraaien.

  Waar is de hindustaan die het initiatief neemt om iets te doen voor Suriname ihkv COVID19?

  Het is maar al te makkelijk om te wachten tot creolen het voortouw nemen om te klagen dat jij als SURINAAMSE Hindustaan niet bent uitgenodigd.

  Vergeet niet dat Rayman en Tan zich voor ALLE Surinamers hebben ingezet, dus ook voor de Surinaamse Hindustaan.

  Het probleem zit bij de Hindustaan zelf die zich nooit met andere culturen verenigd.

  In Suriname vinden zij zichzelf Hindustaan en in Nederland zijn nog veel meer Nederlander dan de autochtone Nederlander zelf.

  Het is misselijkmakend om te zien hoe ze hun best doen om te assimileren ipv te integreren. Als de “R” van de Nederlander met 20km/u rolt, rolt die van de Hindustaan met 200 km/u. Behalve hun uiterlijk is er niets Hindustaans aan hun te herkennen en van een Surinamer al helemaal niet.

  Er is niemand die hun een steen in de weg legt om te vinden dat zij Surinamer zijn. Ze doen het zelf om zich een heilige plek toe te kennen.

  Rayman en Tan wenden hun faam aan om iets goeds voor Suriname (ook Hindustanen) te doen, en er is geen rechter die hun daarvoor zal veroordelen.

  Als Hindustanen vinden dat ze ook Surinamers zijn (en dat zijn ze), eis dan je plaats op en laat zien dat je als SURINAMER ook voor Suriname (dus ook de creool) opkomt ihkv COVID19.

  Stop om jezelf Hindustaan te vinden en vind vooral dat je een Surinaamse Hundustaanse bent.

 22. P 0Je kunt het ook omdraaien.

  Waar is de hindustaan die het initiatief neemt om iets te doen voor Suriname ihkv COVID19?

  Het is maar al te makkelijk om te wachten tot creolen het voortouw nemen om te klagen dat jij als SURINAAMSE Hindustaan niet bent uitgenodigd.

  Vergeet niet dat Rayman en Tan zich voor ALLE Surinamers hebben ingezet, dus ook voor de Surinaamse Hindustaan.

  Het probleem zit bij de Hindustaan zelf die zich nooit met andere culturen verenigd.

  In Suriname vinden zij zichzelf Hindustaan en in Nederland zijn nog veel meer Nederlander dan de autochtone Nederlander zelf.

  Het is misselijkmakend om te zien hoe ze hun best doen om te assimileren ipv te integreren. Als de “R” van de Nederlander met 20km/u rolt, rolt die van de Hindustaan met 200 km/u. Behalve hun uiterlijk is er niets Hindustaans aan hun te herkennen en van een Surinamer al helemaal niet.

  Er is niemand die hun een steen in de weg legt om te vinden dat zij Surinamer zijn. Ze doen het zelf om zich een heilige plek toe te kennen.

  Rayman en Tan wenden hun faam aan om iets goeds voor Suriname (ook Hindustanen) te doen, en er is geen rechter die hun daarvoor zal veroordelen.

  Als Hindustanen vinden dat ze ook Surinamers zijn (en dat zijn ze), eis dan je plaats op en laat zien dat je als SURINAMER ook voor Suriname (dus ook de creool) opkomt ihkv COVID19.

  Stop om jezelf Hindustaan te vinden en vind vooral dat je een Surinaamse Hundustaanse bent.

 23. Beste heer Braaf, en alle anderen die zo afgeven op de Hindoestanen. Jaloezie kan een mogelijke verklaring zijn want ze integreren goed in de samenleving op hun eigenwijze en daar mogen we trots op zijn.

  Zaken belichten vanuit u eigen perceptie en vanuit uw eigen vooroordelen daar is niets zinnigs aan toe te voegen. Kennelijk bent u een Hindoestaan kenner vanuit de eigen tunnel visie. Maar ook voor u is er nog altijd licht aan het einde van de tunnel. Mijn advies gooi niet met modder naar anderen. Maar kijk vooral heel breed en vooral hoe Suriname ervoor staat door de NPD met zijn aanhangers ook in Nederland. Het niet serieus nemen van de Covid -19 maatregelen in Suriname kwam vooral uit de hoek van de NDP gemeenschap dat mag gezegd worden dan word men hier ook bewust van gemaakt. Niet om af te straffen maar handelen vanuit het algemeen belang. Daar gaat het vooral ook hierom. De verantwoordelijkheid nemen en samen zoeken naar oplossingen had zeker weten meer herkenning en erkenning gegeven aan alle Surinaamse Nederlanders en ik weet zeker dat merendeel van deze groeperingen Suriname een warm hart zullen blijven doe dragen. We doen namelijk niet anders al meer dan 45 jaar en dat zal niet veranderen door uw verwijten en Hindoestanen door Slijk halen.

  Gaan Umberto Tan en Rayman nu een inzameling houden om Suriname te redden van de afgrond het faillissement / beter gezegd . Dat Suriname nu finaal bankroet is en de Covid -19 in Suriname is toegeslagen, gaat menig Surinamer die in Nederland woont en verbonden blijft met Suriname . Suriname zeker niet in de kou laten zitten. Die Miljoen euro die opgehaald is, zal niet genoeg zijn, zul je al gauw merken want de financiële middelen in de Surinaamse stadskas ontbreken. Dit alles door de Rovers bende van de NDP en nu mogen de andere partijen Suriname uit de afgrond halen .

  Diepe respect voor deze partijen die samenbundelen met de VHP om vooral samen te werken en kijken wie wat kan en op welke post Kennis en Kunde nodig zijn om dit in te zetten. Vooral van wie en dus niet zomaar iemand een ministerspost toebedelen omdat hij Creool is en een Adhin als Vice president om de Hindoestanen de tent uit te lokken voor de NPD. Jaren hebben velen van ons toegekeken. Vaak machteloos roeien met de riemen die er waren. Tot grote ergernis en diep gewortelde verdriet en zorgen Suriname de afgrond in zien verdwijnen en kwam zeker niet door de hindoestaanse of alle andere groeperingen zoals de Javanen, chinezen ed.
  Je hebt zeker ook Hindoestaanse meelopers maar dat heb je in alle bevolkingsgroepen. Dat zul je altijd hebben. Mensen die het moeilijk vinden om uit te komen voor het goede zaak, en alleen oog hebben voor het algemeen belang ivp vriendjes/ familie politiek noem ik het maar. Ik hoop van harte dat de tijd van vriendjes politiek bij overheidsfuncties niet meer aan de orde is en als ik op Zanderij aankom hoop ik ook andere bevolkingsgroepen te mogen begroeten dan alleen de Creoolse. We kunnen het niet ontkennen dat overheidsfuncties aan mensen werden toebedeeld die er niets van bakken en ook niet voor gestudeerd hebben. Ik hoop van harte dat die fase in een versnelde tempo achter te rug zal zijn en dat ook de Covid-19 maatregel een succes mag zijn.

  Suriname is en blijft bij menig Hindoestaan een geliefd land dat mede opgebouwd is door onze voorouders. Ja we zijn Surinaams Hindoestaanse Nederlanders en we presenteren ons als zodanig. In een woord gezegd daarmee verloochenen wij ons afkomst niet en blijven verbonden met onze roots. We Assimileren / integreren met behoud van eigen identiteit al meer dan 140 jaar. En ja daar zijn we trots op.

  De gemiddelde Hindoestaan mag dan wel bescheiden zijn maar dat neemt niet weg hoe verbonden en verantwoordelijk zij zich voelen om een steentje bij te dragen nog steeds aan de Surinaams samenleving en in het bijzonder het land waar ze nu in wonen. Niet omdat Nederland en de autochtone Nederlanders een afgod zijn,maar om de kansen die wij als groep zelf creëren en gebruik weten te maken van de middelen die er zijn. Niets komt ons aanwaaien of door de Nederlandse overheid ons in ons schoot geworpen wordt. Maar door hard werken in verbondenheid het allerbeste uit ons zelf te halen. De veranderingen komen met de tijd en de tijd van bescheidenheid en niet op de voorgrond treden ligt achter ons. Kijk goed om je heen en je zult genoeg voorbeelden tegen komen en Jaswina is er een van. We zijn trots op haar en alle anderen die een mening hebben en er vooruit komen. Daar kom je ergens mee.

  We integreren /assimileren in vrijheid en op eigenwijze. Dus wat iemand anders zegt of vindt en doet is niet afhankelijk van de gemeenschap maar het is iets persoonlijks en onze persoonlijke keus, De Wet van Karma dat gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en daarin is ieder mens uniek. Alle Hindoestanen over een kam scheren zet geen zoden aan de dijk, dus let op wat je schrijft. Het kan geen zins de bedoeling om groeperingen ongeacht hun achtergrond te kwetsen.

  Doe eerst een gedegen research en om bevindingen te staven. Zo ken ik ook genoeg creolen die zich nog witter gedragen dan de autochtonen hoe dat zo.. Maar ik weet gelukkig uit eigen ervaring dat dit niet de stereotype beeldvorming is voor de Creoolse gemeenschap. Wat ik zie is dat juist in Nederland alle Surinaamse bevolkingsgroepen bij elkaar een stukje herkenning en erkenning zoeken en vinden bijvoorbeeld bij uitsluitingskwesties en discriminatie, ongelijke behandeling bij werk en opleiding, stage ed. Alleen het delen van ervaringen hierover geeft kracht en maakt ons sterk om te blijven integreren in de Nederlandse samenleving. Waar we niet met een kluitje in het riet willen gestuurd woorden, geen knuffel allochtoon als voorbeeld willen zijn maar een Individu met een eigen identiteit niet etnisch georiënteerd maar menselijk op basis kennis kunde en mede menselijke kwaliteiten . Geen langa beri tori (geen mooie omslachtige praatjes) maar daadkracht en faciliteiten om kunnen integreren.

  Jammer genoeg was de integratie tussen de bevolkingsgroepen in Suriname nog voor de verkiezingen op een zeer laag pitje. Zo hoorde ik regelmatig dat juist de creolen de andere bevolkingsgroepen discrimineren en intimideren om in allerlei situatie de boventoon te voeren. Dat neemt niet weg dat ik ook zeker vaak te horen kreeg juist van mensen uit deze groepen hoe afkeurenswaardig zij dit vinden. Wat ik hiermee wil aangeven is dat ik zeker niet alle creolen over een kam scheer en hen allemaal

  De NDP heeft Surinaame de afgrond ingetrapt al jaren……En wie gaat de Puin Ruimen de Nieuwe Regering van de VHP in coalitie met andere partijen samen dat is pas een goed voorbeeld van samen een eenheid. Fijn om dat te zien. De hoop is vooral ook gevestigd op de Surinaams Nederlandse investeerders om deze aan te trekken en de economie weer op gang te helpen Lees wel vooral ook Surinaams Hindoestaanse investeerders. Dat de R van de Hindoestaan met 200 km rolt ivp 20 zoals u dat stelt neem ik maar aan voor een compliment. Want het zijn de harde werkers van alle tijden dat samen met de andere bevolkingsgroepen niet hoog van de toren blazen maar kiezen voor daadkracht een voor allen allen voor een. Jay Hind , Tang boeng

 24. Het geld werd opgehaald voor de arme mensen in Suriname. Die niets te eten hebben en dat zijn de meeste creolen. Zij zijn toen de bossen in gevlucht alleen om niet te werken en nu ook. Als zei hindustanen of javanen zouden laten zien , die hebben 80% van een vrijstaand woning. Zijn rijk wie zou dan een bijdrage doen. Niemand !!!!! Je moet in z’n programma de armoede laten.

 25. Fijn dat het nog eens bevestigd wordt door deze videobeelden. Ook voor de Hindoestanen die zich negatief uitlaten over Hindoestanen zijn de beelden hopelijk een eye-opener en een wijze les.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here