13.7 C
Amsterdam

Biculturele Nederlanders aan Yesilgöz: ‘Bescherm ons tegen lange armen’

Lees meer

Een multiculturele initiatiefgroep roept minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) op om ‘serieuze maatregelen te treffen om de (be)dreigingen en intimidatie’ vanuit Iran, Turkije, China en Marokko te stoppen.

Onder de initiatiefnemers zijn Oeigoerse activisten in Nederland die inmenging van China vrezen en Riffijnse Nederlanders die de ‘lange arm van Rabat’ hekelen, evenals Iraans- en Turks-Nederlandse dissidenten. Vandaag vergaderen Kamerleden over een overheidsrapport dat statelijke dreigingen zoals het ‘diasporabeleid’ van een aantal landen behandelt. Regimes zoals in Iran, Turkije, China en Marokko maken zich daar schuldig aan.

‘Voor ons helaas een herkenbaar beeld’, schrijven de biculturele Nederlanders aan Yesilgöz in een open brief op de website Republiek Allochtonië. ‘De ongewenste en ondermijnende activiteiten van statelijke actoren van genoemde landen hebben grote impact op de vrijheid en veiligheid van veel mensen in onze achterban. Wij maken ons daar grote zorgen over.’

De ondertekenaars schrijven dat deze autoritaire landen ex-onderdanen en critici in de diaspora in de gaten houden, bespioneren en intimideren.  ‘Veel mensen, die wij kennen en spreken, durven zich niet (meer) uit te spreken. Uit angst voor het verlies van het eigen veiligheidsgevoel en dat van hun familieleden in Nederland, in het thuisland of elders, kiezen zij vaak voor het zwijgen en zelfcensuur.’

Dit tast de Nederlandse rechtsorde en sociale stabiliteit aan, aldus de ondertekenaars. ‘Wij doen daarom een dringend appel op u: zie ons als volwaardige Nederlandse burgers en bescherm ons actief tegen de lange armen van Iran, Turkije, China en Marokko.’

- Advertentie -