16.8 C
Amsterdam

Dit wil de PVV met migranten en moslims

Lees meer

Met 37 zetels is de PVV van Geert Wilders plotseling de grootste partij geworden in de Tweede Kamer. Is de partij ‘milder’ geworden, zoals wordt beweerd? Of is ‘minder, minder, minder’ nog steeds het devies?

Het PVV-verkiezingsprogramma van 2023, Nederlanders weer op 1, begint met ‘asiel en immigratie’, het thema ook waar de VVD deze zomer het kabinet op heeft laten vallen.

‘We moeten Nederland terugveroveren’, schrijft de PVV in het voorwoord. Hierin klinkt de term reconquista door, die tegenwoordig door de Spaanse extreemrechtse partij Vox gebruikt wordt, om Spanje te ‘heroveren’ op de moslims. De PVV vindt dat Nederland pas kan worden terugveroverd als de grenzen worden gesloten voor ‘nog meer gelukszoekers uit andere culturen’. Ook moeten ‘echte vluchtelingen’ niet langer in Nederland maar in hun eigen regio worden opgevangen. Dat het overgrote deel van de vluchtelingen al in de ‘eigen regio’ wordt opgevangen, wordt niet genoemd.

Nexit

In het voorwoord zegt de PVV ook dat Nederland niet langer moet samenwerken met andere Europese landen ‘in een politieke unie als de EU’, en dat de partij dus voor een Nexit is.

Islam

Over de islam staat het volgende in het partijprogramma: ‘Er is in Nederland ook geen plaats voor sympathisanten van de gewelddadige jihad en sharia. Nederland is geen islamitisch land. Onze eigen cultuur en seculiere wetten hebben altijd voorrang en als je dat niet bevalt, vertrek je maar.’

Migratie

In de paragraaf ‘Asiel en immigratie’ worden het bekende PVV-jargon gebruikt. Het programma spreekt over een ‘voortdurende asieltsunami en massa-immigratie’ om de vluchtelingencrisis mee aan te duiden, een ‘krankzinnig open-grenzen-beleid’, ‘zoveel gelukszoekers’ en ‘niet-westerse allochtonen die massaal profiteren van onze uitkeringen en andere voorzieningen’.

Volgens de PVV heeft het welzijn van asielzoekers en andere immigranten voor de Nederlandse politiek een hogere prioriteit dan het welzijn en de welvaart van de ‘Nederlanders’, waarmee de witte, niet-islamitische Nederlanders worden bedoeld. De PVV associeert ‘allochtonen’ met criminaliteit. ‘Niet-westerse allochtonen zijn gemiddeld 3 keer zo vaak verdacht van een misdrijf dan de autochtone Nederlander. Marokkanen zelfs 5 keer zo vaak en Somaliërs 6 keer zo vaak.’ Dit zijn volgens de PVV ‘cijfers die er niet om liegen’.

Uitzetten

De PVV is voor harde maatregelen. ‘Illegalen moeten worden vastgezet of uitgezet. En criminelen worden – desnoods na denaturalisatie – gedwongen ons land uitgezet.’ De PVV vindt bovendien dat statushouders die ‘op vakantie gaan naar hun land van herkomst’ hun verblijfsstatus verliezen en moeten vertrekken.

Verder is de PVV voor het opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag, steunt de partij pushbacks van asielzoekers die uit onze veilige buurlanden naar Nederland willen komen, komt er een verbod op de zogenoemde ‘bed-bad-brood-regeling’ voor mensen die illegaal in Nederland verblijven en is de partij voor het intrekken van tijdelijke asielvergunningen voor Syriërs omdat delen van het land volgens de PVV weer veilig zijn.

Hoofddoek

De PVV is nog steeds ook fel anti-islam. ‘Nederland is geen islamitisch land: geen islamitische scholen, korans en moskeeën’ (dus een verbod op de koran, red.). De partij wil ‘minder islam in Nederland ‘en dat bereiken d.m.v. minder niet-westerse immigratie en de introductie van een algehele asielstop’. In overheidsgebouwen mogen moslima’s geen hoofddoek dragen, dit geldt ook voor de Tweede Kamer. Ten slotte is de PVV ook voor een forse beperking van het aantal buitenlandse studenten.

Behalve op moslims en migranten richt de PVV haar pijlen ook op ‘hoogopgeleid Nederland’. ‘De macht moet terug naar de Nederlander’, schrijft de PVV. Daarbij bedoelt de partij dus de laagopgeleide witte Nederlanders, het volk. De PVV is trots op onze cultuur, identiteit en tradities en wil daarom dat Nederland de excuses voor het slavernijverleden en het structurele geweld in Indonesië tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949), door de PVV bewust nog steeds aangeduid met de eufemistische term ‘politionele acties’, intrekt.

Zwarte Piet

Verder is de partij voor de gekozen burgemeester, het afschaffen van de Eerste Kamer, tegen ‘gender-maatregelen, klimaatwaanzin en diversiteitsgeneuzel’, voor het opdoeken van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en het niet langer nog verstrekken van overheidsinformatie in het Arabisch en Turks. De PVV is ook voor Zwarte Piet, en Pasen moet eveneens blijven. Ten slotte is de PVV voor handelsnationalisme: ‘We promoten het gebruik van Nederlandse producten: die krijgen een (rood-wit-blauw) keurmerk zodat ze goed herkenbaar zijn’.

Het verkiezingsprogramma van de PVV is inmiddels offline gehaald.

- Advertentie -