13.8 C
Amsterdam

Hoger beroep tegen Nederlandse staat voor levering F-35-delen

Lees meer

Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum gaan in hoger beroep tegen de Nederlandse staat  vanwege de levering van F-35-onderdelen aan Israël. De mensenrechtenorganisaties denken dat Nederland zich daarmee mogelijk medeplichtig maakt aan oorlogsmisdaden en zelfs genocide in Gaza.

De rechter had eerder geoordeeld dat Nederland door mag gaan met het leveren van F-35-onderdelen aan Israël.

‘Het staat niet vast dat Israël het internationale humanitaire oorlogsrecht schendt’, schreef de minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot in antwoord op Kamervragen over de kwestie. Ze benadrukte dat de oorlogssituatie in Gaza zeer complex is en dat er nog veel onduidelijkheden bestaan.

Mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld, die de zaak namens de organisaties aanspande, is het oneens met het eerste oordeel van de rechter. Volgens haar moet de Nederlandse staat de levering van F-35-onderdelen stoppen in een oorlog waarbij de VN meerdere malen schendingen van het oorlogsrecht heeft geconstateerd.

De advocaat wijst op het genocideverdrag en mensenrechtennormen. ‘Met het leveren van die F-35-onderdelen worden die normen geschonden, want er worden bombardementen mee uitgevoerd die tot nu toe 25.000 Palestijnen het leven hebben gekost’, aldus Zegveld tegen media platform Left Laser.

- Advertentie -