14.7 C
Amsterdam

Landelijk Platform Slavernijverleden vraagt RIVM om etniciteit coronaslachtoffers

Lees meer

Het landelijk Platform Slavernijverleden wil van het RIVM weten wat de etniciteit van coronaslachtoffers is. Ook is het benieuwd naar de nationaliteit, woonomgeving en sociaaleconomische omstandigheden van coronapatiënten en -doden. 

Het platform vreest dat mensen van Afrikaanse afkomst zijn oververtegenwoordigd. In de Verenigde Staten worden Afro-Amerikanen disproportioneel vaak getroffen in aantallen coronabesmettingen en -doden. Dit komt onder meer door hun relatief zwakke sociaaleconomische positie, maar volgens het platform ook door racisme:

‘Berichten uit New York melden dat zelfs als men beschikt over een goede gezondheidszorgverzekering, ‘de kans dat je als Afrikaanse- en/of Latijns Amerikaan weer naar huis gestuurd wordt, groot is’. Als reden wordt dan opgegeven dat het ziekenhuis geen patiënten meer kan aannemen, wegens onvoldoende bedden en IC-capaciteit. Achteraf blijken er genoeg plekken beschikbaar te zijn.’

Daarnaast uit het platform in zijn brief aan het RIVM zorgen over eventuele verplichte vaccinaties:

‘Het is wereldwijd bekend dat Afrikanen en vooral Afrikaanse vrouwen in het (recente) verleden in belangrijke mate hebben gediend als testobjecten of te wel proefkonijnen. Denkt u hierbij vooral aan de genocidepraktijken onder de Hererobevolking (Namibië) tijdens Duits bewind, onder andere aan het begin van de vorige eeuw.’

Het platform vervolgt: ‘Op dit moment bestaat er heel veel huiver, ook onder de Nederlandse gemeenschap van Afrikaanse afkomst waar het testen in Nederland naar toe zal leiden. Er is vooral onrust, mede in het kader van een eventuele wet die het vaccineren zal verplichten.’

Ten slotte vindt het Landelijk Platform Slavernijverleden dat het RIVM zich moet laten omringen door meer Afro-Nederlandse huisartsen, maar ook historici. ‘Mede in het kader van het meervoudig perspectief.’

De brief van het platform is ondertekend door Tiye International, een NGO die 21 vluchtelingen- en vrouwenorganisaties voor Afro-Nederlanders vertegenwoordigt.

Twee weken geleden schreef het Landelijk Platform Slavernijverleden een brief aan het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Hierin stelde het platform dat het Nederlandse conorabeleid te wit is.

- Advertentie -