Fitria Jelyta

In de ogen van Allah zijn wij allemaal gelijk, niet alleen op hadj

Op mijn zestiende gingen mijn ouders op pelgrimstocht naar Mekka, de hadj. Als moslim weet ik dat het verplicht is voor alle moslims om op hadj te gaan, mits zij er financieel, maar ook fysiek toe in staat zijn....

Nederlands-Indische omroep ‘Bersama’ zoekt verbinding, maar voor wie?

De media onderbelichten de cultuur en verhalen van de Nederlands-Indische gemeenschap, vindt filmproducent San Fu Maltha. Met zijn nieuwe omroep Bersama wil hij culturele programma’s uitzenden en het cultureel erfgoed van de Nederlands-Indische gemeenschap aan volgende generaties doorgeven. Ook...

Erken niet alleen de Indonesische pijn, maar begrijp die ook

Afgelopen maandag vierde Indonesië haar 75-jarige bestaan als onafhankelijke staat. Een dag die in de voormalige Nederlandse kolonie jaarlijks groots wordt gevierd met het hijsen van de Indonesische vlag, spelletjes, muziek, en goed gezelschap. Denk aan de sfeer tijdens...

75 jaar Indonesische vrijheid: ‘Het volk verdient excuses van Nederland’

Wat betekent 75 jaar onafhankelijkheid voor Indonesië? En waarom erkent Nederland 17 augustus 1945 juridisch niet als de officiële dag waarop Indonesië onafhankelijk werd? Vandaag viert de republiek Indonesië haar 75-jarige bestaan als onafhankelijke staat. Voor Nederland is de...

Hoe zit het met duurzaamheid en vleesconsumptie tijdens het Offerfeest?

Op de tiende dag van de maand dhul hijjah – de twaalfde en laatste maand van de islamitische jaarkalender – vieren moslims Eid al Adha, het Offerfeest. Op deze feestdag worden schapen, geiten en koeien ritueel geslacht, waarna het...

‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Geen bezwaar’? Moslims over de nieuwe donorwet

Op 1 juli is de Wet actieve donorregistratie ingegaan. Hiermee komt iedereen in Nederland vanaf achttien jaar automatisch in het Donorregister. Vier moslims spreken over wat deze nieuwe donorwet betekent voor henzelf en voor de gemeenschap. Geen keuze maken vat...

Gezocht: ‘Moedige moslims die de gemeenschap confronteren met racisme’

‘Een blanke is niet beter dan een zwarte, noch is een zwarte beter dan een blanke, behalve in vroomheid en goede daden’, zo luidt een hadith – overlevering – van de profeet Mohammed. Racisme kent geen plaats in de...

Waarom de hijab mij geen perfecte moslima maakte

Op zondag 14 juni besloot ik mijn hijab af te doen, die ik zes jaar lang met liefde en vol overtuiging heb gedragen. ‘Waarom?’, vraagt mijn omgeving zich af. Sommigen vragen het hardop aan mij, terwijl anderen dat doen...

Welke nieuwe ‘Hollandse helden’ verdienen een standbeeld?

In de afgelopen weken werd er volop gepraat over het verwijderen van ‘koloniale’ standbeelden, zoals die van zeelieden Jan Pieterszoon Coen in Hoorn en Piet Hein in Rotterdam. Aan een multicultureel panel met prominente Nederlanders stelden we de omgekeerde...

Hoe ziet de moskee van de toekomst eruit? Dit vinden moslims zelf

Daar waar de eerste generatie moslims meer waarde hecht aan de islamitische normen en waarden uit hun land van herkomst, neigen moslimjongeren meer naar een islam die ruimte maakt voor de lokale behoeften. Is het huidige moskeemodel klaar voor...

Biografie

Journalist.
18 ARTIKELS